b/s/h  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

„Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini“ - Prezentacija projekta i trening trenera u sklopu saradnje SOS dječijih sela BiH i SOS sela Republike Češke

Projekat  „Jačanja prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini“,  podržan je programom razvojne saradnje Republike Češke u periodu od 2019 – 2021. godine a želi doprinijeti unapređenju prakse prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku, gdje su prezentirani dosadašnji rezultati, zamjenica Ambasadora gospodja Sona Ubović obratila se uvodnim govorom predstavnicima entitetskih i kantonalnih ministarstava, centara za socijalni rad, SOS sela iz BiH, Srbije i SOS sela International, nevladinih organizacija, ali i mladih koji odrastaju u sistemu alternativne brige.

Projekatom se nastoji doprinijeti unapređenju praksi u oblasti prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini, što se planira postići izgradnjom kapaciteta stručnjaka iz sistema socijalne zaštite i mladih iz alternativne brige da prihvate pristup orijentisan na prava djece u njihovoj praksi. Još jedan od ciljeva je da se saradnjom sa relevantnim institucijama i organizacijama, podigne svijest o potrebi kontinuiranih obuka za izgradnju kapaciteta stručnjaka.

Ciljne grupe koje su obuhvaćene projektom su: 100 stručnih radnika iz sistema socijalne zaštite, 50 mladih iz alternativne brige.

Projekat implementiraju SOS sela BiH u saradnji sa SOS sela Republike Češke a realizovat će se na području cijele Bosne i Hercegovine.