b/s/h  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: ©Ministerstvo práce a sociálních věcí
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Novi ugovor obezbjeđuje evropski standard saradnje u oblasti socijalnog osiguranja

Ambasadorica Republike Češke Ivana Hlavsová je sa ministricom civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankicom Gudeljević potpisala Ugovor o socijalnom osigiranju. Ugovor iznova uređuje odnose između Republike Češke i Bosne i Hercegovine u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

 

„Novi ugovor ima direktni uticaj na živote građana, koji se u okviru svog posla ili kao turisti kreću između naših zemalja. Odnosi u ovoj oblasti grade se na novoj pravnoj osnovi, koja zadovoljava moderne evropske standarde i na taj način povećava pravnu sigurnost. To je veoma bitno za razvoj trgovine i međusobnih kontakata,“ izjavila je prilikom potpisivanja ambasadorica Hlavsová. 

Ugovorom se,  prilikom primjene pravnih propisa u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, građani druge države izjednačavaju sa državljanima vlastite države. Na primjer, ugovor osiguranicima obezbjeđuje pravo na pružanje hitne i neophodne zdravstvene zaštite u drugoj državi o trošku njihove osiguravajuće kuće. Kada je riječ o penzionoj oblasti, prema ugovoru, obje države će uzeti u obzir staž osiguranja u drugoj državi u slučajevima kada osigurano lice ne navrši potreban period osiguranja u toj zemlji za dobivanje penzije. Ugovor također reguliše sabiranje perioda osiguranja u oblasti davanja za nezaposlenost ili priznavanje zahtjeva za novčanu naknadu u slučaju nesreće na radu ili profesionalne bolesti. Ne može doći do smanjenja naknada na osnovu državljanstva druge države, mjesta prebivališta ili kraćeg perioda osiguranja, npr. zbog preseljenja u drugu zemlju. 

Ugovor o socijalnom osiguranju je još jedan od ugovora koji kreiraju bolje okruženje za razvoj trgovine i poslovanja.  Pruža zaštitu zaposlenicima i poduzetnicima koji posluju istovremeno u obje države. Poslodavcima pruža potrebnu sigurnost kod ispunjavanja obaveza, ukoliko njihovi zaposlenici izvršavaju radne obaveze u drugoj državi. Utvrđivanjem jasnih pravila za uključivanje građana u sisteme osiguranja obje države i njihovih prava stvorit će se prostor za lakše kretanje radnika, poslovanje i pružanje usluga.  Pored sporazuma o ekonomskoj saradnji, sporazuma o promociji i zaštiti investicija i sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ovo je još jedan od sporazuma koji doprinose razvoju ekonomske saradnje između Republike Češke i Bosne I Hercegovine 

Zajedno sa ugovorom o socijalnom osiguranju potpisan je i administrativni sporazum, koji utvrđuje mehanizme saradnje između relevantnih institucija dviju zemalja. Oba ugovora zamijenit će Konvenciju o socijalnom osiguranju i administrativni sporazum iz 1957. godine. Obim podrške na koju građani imaju pravo je sličan. Međutim, novi ugovor je detaljniji i usklađen je sa važećim međunarodnim standardima i principima koji se primjenjuju između zemalja Evropske unije.  Ugovor će stupiti na snagu nakon rasprave u parlamentima obje zemlje i naknadne ratifikacije.

Ondřej Picka
ekonomski savjetnik