b/s/h  česky 

Napredna pretraga
na_celou_sirku
Photo: ©embassycz
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

„Evropa kao zadatak“

Predsjedavanje Republike Češke Vijećem EU i njeni prioriteti

Republika Češka preuzela je predsjedavanje Evropskom Unijom  1. jula 2022. Naš program je bio razradjen u periodu kada je najveći izazovom za EU bio oporavak poslije kovida. I zato je tada u našem fokusu bila zaštita gradjana i njihovih sloboda,  razvoj klimatski neutralne, zelene, pravedne i socijalne Evrope i širenje evropskih vrijednosti u svijetu. Invazija Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. godine promijenila je svijet, i donijela potrebu za temeljnim preispitivanjem prioriteta EU što je značajno uticalo na postavljanje prioriteta Češke za vrijeme našeg predsjedavanja.

Naši priroriteti oslikavaju ono kroz šta Evropa prolazi, čemu teži, šta želi i ne želi i posljedice onoga što prolazi – u datom trenutku prvenstveno moramo misliti na humanitarnu i materijalnu pomoć Ukrajini, a u isto vrijeme moramo imati na umu i njenu obnovu nakon rata. Moramo razmišljati i o sigurnosti Evrope, posebno u oblasti kibernetičke sigurnosti. Ne manje važna je i energetska sigurnost kako bismo postali nezavisni na Rusiji i mnogo drugih oblasti.

Za vrijeme predsjedavanja Češka će dakle rješavati urgentna sigurnosna pitanja, ali nastaviće i sa rješavanjem prethodno identifikovanih tema kao što su ekološka i tehnološka tranzicija ekonomije EU.

I već tradicionalni portfolio naše vanjske politike, i takodjer jedan od prioriteta našeg predsjedavanja je region Zapadnog Balkana. Češka se već dugo zalaže i podržava integraciju zemalja regiona u EU sa čim nastavljamo i sada. Češko predsjedavanje će  ukazivati na potrebu za sveobuhvatnijim strateškim pristupom EU prema zemljama Zapadnog Balkana, sa ciljem napretka u procesu integracije - smatramo da je politika proširenja osnovno strateško sredstvo EU u cilju održavanja mira i stabilnosti u Evropi. Za vrijeme predsjedavanja Češka će raditi na konkretnom napredovanju u pregovorima o proširenju EU. 

Fokus će biti na svim zemljama regiona Zapadnog Balkana –  izdvojimo otklanjanje prepreka na putu Sjeverne Makedonije i Albanije prema EU, što smatramo urgentnom agendom, i naravno bavićemo se i Bosnom i Hercegovinom. 

Kao što je proizašlo iz posljednjih junskih zaključaka Evropskog savjeta za BiH, temom kandidatskog status ćemo se ponovo pozabaviti, ključni datumi će biti oktobar i decembar ove godine.  

Važno je naglasiti da zemlja koja predsjedava EU, ne odredjuje samo prioritete o kojima će se razgovorati, njena veoma bitna uloga je i u koordinaciji stavova i mišljenja. Medjutim, nijedna zemlja nema čaroban štapić da promijeni mišljenje drugih zemalja bez oslonca na učinjeni napredak.