b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání

budova ZU Sarajevo

Informace pro cizince - povinnost absolvování adaptačně-integračních kurzů

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Projekt Czech.global propojuje české krajany ve světě

thumb

Za hranicemi Česka žije dva a půl milionu lidí, kteří na otázku, kdo jste, odpoví, jsem Čech nebo mám české kořeny. Jsou to potomci prvních přistěhovalců, emigranti z doby komunismu, ale také vědci, studenti nebo podnikatelé, kteří se rozhodli v… více ►

V Bosně a Hercegovině se plánuje rekonstrukce více jak 500 km železnic

thumb

Území Bosny a Hercegoviny protíná panevropský dopravní koridor Vc, vedoucí z Budapešti do chorvatského přístavu Ploče. Díky tomu sem směřují finanční prostředky EU a mezinárodních bank určené na výstavbu dálniční sítě, ale také modernizaci… více ►

Dne 10. prosince si svět a s ním i Česká republika (ČR) připomíná mezinárodní Den lidských práv

thumb

Datum 10. 12. se stal mezinárodním Dnem lidských práv, kdy byla v roce 1948 přijata Všeobecná deklarace lidských práv. ČR tohoto dne využívá k setkání s obránci lidských práv po celém světě. Tradiční snídaně s představiteli lidsko-právních… více ►

Moderní české termosolární úly darovány sarajevským včelařům

thumb

Díky spolupráci Spolku pro podporu opylovatelů v krajině Včelín a Sdružení včelařů kantonu Sarajevo v rámci partnerství České republiky a UNDP dostali včelaři ze Sarajeva i regionu příležitost dozvědět se o nových objevech ve včelařství. více ►

Digitalizace malých a středních podniků tématem letošního projektu Aid for Trade

thumb

Asociace malých a středních podniků ČR uspořádala pro Komoru zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny sérii deseti on-line setkání s firmami, inovačními centry a obchodními sdruženími z České republiky. Tématem programu byla podpora malých a… více ►

Pozvání dětem a pedagogům k účasti na 49. Mezinárodní ročník dětské výtvarné výstavy LIDICE 2021

Pro 49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice (MDVV Lidice) bylo vybráno téma ROBOT a umělá inteligence. Termín pro podání přihlášek do soutěže, jíž se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let, je 19. února 2021.… více ►

Nabídka placené analytické stáže v bezpečnostním centru Evropské hodnoty

Nabízíme placenou dvouměsíční online stáž v bezpečnostním centru Evropské hodnoty se zaměřením na analýzu dezinformací v Bosně a Hercegovině. více ►

V rámci připomenutí státního svátku 28. X. vlála při videoprojekci vlajka České republiky na budově Akademie výtvarných umění v Sarajevu

thumb

Na počest státního svátku České republiky dne 28. října zazářila budova Akademie výtvarných umění v Sarajevu, kterou projektoval známý český architekt Karel Pařík, barvami české trikolory. více ►

Připomínka státního svátku 28. 10. letos trochu jinak

thumb

Dne 28. 10. Česká republika slaví státní svátek. Vzhledem k nové realitě způsobené pandemií COVID-19 letošní připomínka státního svátku proběhne netradičně - nasvícením budovy Akademie výtvarných umění barvami vlajky České republiky, před níž… více ►