b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání

Informace o Bosně a Hercegovině - Souhrnná teritoriální informace (STI)

ZÚ Sarajevo zpracovává každoročně tzv. Souhrnnou teritoriální informaci (STI) o Bosně a Hercegovině (BA), jejíž součástí je kromě základních faktografických údajů o dané zemi také ekonomická charakteristika země s aktuálními informacemi o vývoji BA hospodářství, finančního sektoru, zahraničního obchodu, obchodní a ekonomické spolupráci s ČR, smluvní základně, podmínkách pro uplatnění českého zboží na trhu a investičního klimatu.

Za účelem jednotného zdroje přístupu k veřejným informacím je výše uvedená Souhrnná teritoriální informace umístěna na www.businessinfo.cz a dále na www.export.cz - stránky podpory obchodu, které vznikají ve spolupráci Českých center a Ministerstva zahraničních věcí ČR.