b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ©embassycz
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Proběhly Czech Water Days v Doboji

V Doboji se 25. května uskutečnila akce Czech Water Days, během které se diskutovalo o perspektivě rozvoje vodovodní infrastruktury v Bosně a Hercegovině a moderních technologiích pro zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami. Mezi účastníky byli představitelé obcí, rozvojové konunity a zástupci firem z České republiky i Bosny a Hercegoviny.

Česko je jedním z hlavních rozvojových parterů, kteří se v Bosně a Hercegovině zabývají problematikou vody a sanitace. V rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce investuje Česká republika každý rok téměř 2 mil. EUR do rozvoje vodohospodářské infrastruktury. V rámci rozvojovýchh projektů České republiky byl např. rozšířen vodovod v Gradišce, uskutečnila se rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci a probíhají práce na rozšíření a rekonstrukci úpravny vody v Teslići. Právě z toho důvodu je součástí programu i exkurze s návštěvou referenčního projektu České rozvojové agentury v Gradačaci.  
Velvyslankyně České republiky Ivana Hlavsová ve svém úvodním vystoupení uvedla: „Rádi bychom představili to, čeho jsme v rámci našich aktivit dosáhli, ale hlavně chceme hovořit s Vámi, našimi hosty, o budoucnosti a perspektivách rozvoje infrastruktury v Bosně a Hercegovině. Česká republika podporuje Bosnu a Hercegovinu v oblasti vody a sanitace nejen financováním projektů, ale také prostřednictvím know-how českých firem, které projekty realizují.“
Jedním z cílů Czech Water Days je přispět k posílení kontaktů mezi čekými a domácími firmami a odborníky. Na akci se na stáncích představily české firmy, které se zabývají projektováním a realizací vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod, technologiemi pro údržbu a rekonstrukci potrubí i službami v oblasti životního prostředí. 

Czech Water Days v Doboji

Czech Water Days v Doboji