b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Malé lokální projekty v roce 2022

Malé lokální projekty tvoří nedílnou součást rozvojové spolupráce České republiky v Bosně a Hercegovině a jsou každoročně realizovány formou grantů v gesci Velvyslanectví České republiky v Sarajevu. V rámci programu malých lokálních projektu budou letos realizovány čtyři projekty:
 

Akce pro rozvoj a podporu obnovitelných zdrojů energie a energetickou efektivnost v municipalitě Olovo

Projekt v prioritním sektoru využívání obnovitelných zdrojů energie - využití solární energie pro ohřev teplé vody na veřejných budovách v municipalitě Olovo. Projekt je navržen tak, aby reagoval na identifikované problémy prostřednictvím studie proveditelnosti využití solární energie ve veřejných budovách v majetku obce, implementace solárního systému ohřevu vody ve vybrané veřejné budově v působnosti obce a podpory obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti prostřednictvím osvětové kampaně.

Místo realizace: Olovo

Realizátor: Center for Energy, Environment and Rescources - CENTER 21

 

Malý krok ke zdravé planetě

Nový systém vytápění na obnovitelné zdroje energie v mateřské školce Modriča. Budova již prošla rekonstrukcí a k dosažení energetické účinnosti chybí pouze nový systém vytápění. Přechod na nový systém vytápění neovlivní pouze životní prostředí, ale i náklady, které tato veřejná instituce má.

Místo realizace: Modriča

Realizátor: Municipalita Modriča

 

Revitelizace botanické zahrady Národního muzea Bosny a Hercegoviny

Projekt je zaměřen na výstavbu systému pro sběr dešťové vody v muzeu. Dešťová voda v současnosti proniká do spodních prostor muzea a ohrožuje sbírky. Výstavbou systému budou naplněny dva hlavní cíle: 1) efektivnější nakládání s vodou a její využití pro zalévání atrií a botanické zahrady, 2) ochrana sbírek ve sklepních depozitářích muzea. Muzeum je od počátku svojí existence provázáno s českou stopu. (Architekt budovy Karel Pařík, František Topič – sbírky fortografií, Ćiro Truhelka – kurátor a později ředitel muzea).

Místo realizace: Sarajevo

Realizátor: Zemské muzeum BaH

 

Výstavba exploatačního a topného čerpadla a dalšího zařízení pro vytápění skleníků

Využití geotermálního vrtu a podzemní vody pro chlazení a zahřívání skleníků v zemědělském družstvu. Tato technologie bude v zemi použita poprvé. Tímto automatizovaným procesem družstvo nejen sníží své náklady, ale bude schopné vyrábět celý rok. Tato změna příjmů povede k 5 zaměstnáním na plný úvazek a 25-30 sezónním pracovníkům.

Místo realizace: Tarevci

Realizátor: Zadruga Tarevci