b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ©Velvyslanectví ČR v BaH
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika investuje milion KM do dalšího rozvoje Bosny a Hercegoviny

Velvyslankyně Ivana Hlavsová podepsala tři smlouvy v celkové hodnotě jeden milion KM, kterými Česká republika nadále investuje do dalšího rozvoje Bosny a Hercegoviny. Tři projekty vybrané ke spolupráci jsou prostřednictvím různých aspektů zaměřeny na vylepšení kvality života v Bosně a Hercegovině a přiblížení se k cíli EU integrace. 

Bosna a Hercegovina je jednou ze šesti prioritních zemí rozvojové spolupráce České republiky. Česká republika prostřednictvím své rozvojové spolupráce využívá různé nástroje pomoci, jako je předávání znalostí, stipendia pro mladé talenty, granty, ale také spolupráce a podpora mezinárodním organizacím. V předchozích letech Česká republika dosáhla výjimečné spolupráce v BaH s organizacemi jako IOM, UNDP a UNV. To byl důvod, proč jsme se rozhodli podpořit další práci našich partnerů na mimořádně důležitých rozvojových projektech s rozpočtem jeden milion KM.

Dvě ze tří podepsaných smluv jsou s UNDP. Projekt, který má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělství. S dalšími finančními prostředky bude moci být projekt rozšířen o vytvoření vinařského registru. Registr pomůže Bosně a Hercegovině v administrativních procesech bezpečnosti potravin (prokazování původu vína a vinné révy), ale také podpoří podnikání malých a středních výrobců.

Česká republika se připojila k dalším dárcům financujícím projekt pod názvem Municipal and Environmental Governance Project (MEG), který se zaměřuje na podporu místních komunit v celé Bosně a Hercegovině na cestě k odpovědnému a udržitelnému hospodaření ve vodohospodářství.

Kromě zemědělství a vodohospodářství byl nalezen další společný cíl s UNFPA v rámci projektu Demographic Resilience of Bosnia and Herzegovina. Očekávaným výsledkem tohoto projektu je demografická a ekonomická analýza, která by měla odhalit trendy a údaje jako: dopady snižování počtu dětí školního věku na náklady na vzdělání v příštích 50 letech; dopady nárůstu starší populace na náklady na zdravotní péči v příštích 50 letech nebo dopady investic do dostupnosti služeb péče o děti na zaměstnanost žen.

Signing ceremony with UNDP

Signing ceremony with UNDP