b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Projekty České rozvojové agentury

Výběrové řízení České rozvojové agentury – Projektový manažer pro projekt: EU4AGRI

Česká rozvojová agentura vyhlašuje veřejnou zakázku na služby s názvem Projektový manažer pro projekt delegované spolupráce „European Union Support to Agriculture Competitiveness and Rural Development in Bosnia and Herzegovina:… více ►

Vyhlášena výzva Programu B2B na rok 2019

ceska_rozvojova_agentura

Česká rozvojová agentura vyhlásila výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B). Žádosti jsou přijímány od českých subjektů do 2. ledna 2019. více ►

Slavnostní otevření vzdělávacího a sběrného střediska v zemědělském družstvu Brka v Brčku

thumb

Dne 18. září 2019 velvyslanec J. Skalník slavnostně ukončil tříletý projekt České republiky „Zvýšení kvality a množství mléka v regionu Brčko“ ve výši 1,3 mil. KM. Slavnostního ceremoniálu a přestřihnutí pásky se zúčastnili členové… více ►

Vyhlášení veřejné zakázky - Přizpůsobení a úprava prostor centra Livanského sýru

Velvyslanectví ČR v Sarajevu si dovoluje informovat, že Česká rozvojová agentura vyhlásila zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Přizpůsobení a úprava prostor centra Livanského sýru – Bosna a… více ►

Jak v Bosně co nejlépe využít potenciál dřevní biomasy

thumb

Území Bosny a Hercegoviny pokrývají z více jak 50 % lesy. Lesnictví a dřevozpracovatelský průmysl jsou tak významnými pilíři národního hospodářství a to zejména v mimoměstských oblastech. více ►

Velvyslanec Jakub Skalník navštívil obec Gradačac

thumb

U příležitosti ukončení vzdělávací kampaně v rámci projektu „Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačci“ velvyslanec Jakub Skalník společně se starostou Edisem Dervišagićem předal ocenění vítězům soutěže. více ►

Česko pomůže při rekonstrukci vyhořelé nemocnice v Bihaći

Dne 21.8.2013 navštívil velvyslanec ČR v Bosně a Hercegovině Tomáš Szunyog objekt kantonální nemocnice v Bihaći. Nemocnice, kterou nedávno postihl katastrofální požár, měla být beneficientem projektu zlepšení energetické efektivity, v jehož… více ►

Posílení energetické efektivity nemocnice v Bihaći

Ve dnech 20. a 21.5.2013 proběhla ve městě Bihać z iniciativy Programu OSN pro rozvoj (UNDP) a Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině série jednání ve věci možné realizace projektu "Zajištění energetické efektivnosti v kantonální nemocnici… více ►

Podpora chovu ovcí v Drvaru

Dne 20.5.2013 navštívil velvyslanec ČR v Bosně a Hercegovině Tomáš Szunyog jednu z ovčích farem v obci Drvar, která je realizátorem tzv. dodatečného rozvojového projektu, financovaného v hodnotě přes 250.000 Kč z nevyužitých prostředků České… více ►

Kampaň na podporu třídění recyklovatelného odpadu

Na přelomu března a dubna 2013 iniciovalo Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině jednání za účelem zefektivnění a podpory osvětových ekologických aktivit v rámci bilaterálního projektu české rozvojové spolupráce „Rozvoj odpadového… více ►

Česká rozvojová spolupráce a ženy

V pátek 19.3.2013 proběhlo slavnostní zakončení měsíce podpory žen v Bosně a Hercegovině, které proběhlo formou uspořádání veřejného trhu v centru Sarajeva. více ►

V Kiseljaku uvedena do provozu čistička odpadních vod

Dne 6.6.2011 byla v Kiseljaku (součást města Tuzla, jednoho z pěti největších bosenskohercegovských měst) slavnostně uvedena do provozu čistírna odpadních vod, jejíž stavba byla financována v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky… více ►