b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ©Armin Mezit, GEOtest GEOtest
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozšíření vodovodu do místních částí Orahova a Gašnica (Gradiška) – 2020-2021, implementuje společnost ELKOT Brno s.r.o

Hodnota prostředků poskytnutých ze ZRS ČR je necelých 21.000.000 Kč (cca 1.500.000 KM). Projekt byl zahájen 19. srpna 2020 a termín pro dokončení veškerých prací je 19. květen 2021, ačkoliv dle současné dynamiky stavebních prací lze očekávat i dřívější dokončení.

 

Projekt lze považovat za významný ze dvou zásadních hledisek. Zaprvé, obě obce, nacházející se na území města Gradiška, mají problém s pitnou vodu. Buď používají studny, které v průběhu léta vysychají (Gašnica), nebo jsou zásobovány neupravenou vodou z obce Draksenić na území Kozarské Dubice (Orahova). Rámcově se jedná o více než 2.000 lidí, kteří jsou bez pitné vody.

Zadruhé, jedná se o pozitivní příklad multietnické spolupráce, jelikož obec Gašnica je obývaná Srby a Orahova Bosňáky. Obec Orahova patří mezi pozitivní příklady z hlediska úspěšnosti návratu předválečného obyvatelstva na území Republiky srbské. Všechny tři mešity na území obce zničené během války byly obnoveny. Projekt se těším nesmírnému zájmu a podpoře místních obyvatel v obou obcích.

V rámci projektu bude vybudováno: 17 kilometrů dlouhý vodovod včetně řady šachet na jeho trase, akumulační nádrž o objemu 200 m3 v obci Orahova a přečerpávací stanice v obci Gašnica.

Prezentace vodovodního systému

Prezentace vodovodního systému

https://www.youtube.com/watch?v=OrxAjN0acDA&t=136s