b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání

Projekty transformační spolupráce

Výzva k předkládání návrhů projektů podpory nezávislých médií 2023

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině si dovoluje oznámit zahájení výzvy k předkládání návrhů na projekty podpory nezávislých médií 2023 více ►

Konáním lidskoprávní snídaně si připomínáme Mezinárodní den lidských práv

Dne 10. prosince si připomínáme Mezinárodní den lidských práv. Zástupci Česka po celém světě si tento den symbolicky připomínají konáním lidskoprávní snídaně s bojovníky za lidská práva. Snídaně je symbolickou připomínkou setkání tehdejšího… více ►

Výzva k předkládání návrhů lokálních transformačních projektů 2023

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině si dovoluje oznámit zahájení každoroční výzvy k předkládání návrhů na lokální transformační projekty 2023. více ►

Letní škola aktivního občanství a systémové změny ve výuce občanské výchovy v Bosně a Hercegovině

thumb

Vláda České republiky má lidská práva, demokratické vládnutí a občanskou společnost mezi prioritními sektory rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině. Kromě toho klademe zvláštní důraz na mladé lidi, které vnímáme jako silnou hnací sílu změn a… více ►

Výzva k předkládání návrhů projektů podpory nezávislých médií 2022

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině si dovoluje oznámit zahájení výzvy k předkládání návrhů na projekty podpory nezávislých médií 2022. více ►

Výzva k předkládání návrhů lokálních transformačních projektů 2022

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině si dovoluje oznámit zahájení každoroční výzvy k předkládání návrhů na lokální transformační projekty 2022. více ►

Dne 10. prosince si svět a s ním i Česká republika (ČR) připomíná mezinárodní Den lidských práv

thumb

Datum 10. 12. se stal mezinárodním Dnem lidských práv, kdy byla v roce 1948 přijata Všeobecná deklarace lidských práv. ČR tohoto dne využívá k setkání s obránci lidských práv po celém světě. Tradiční snídaně s představiteli lidsko-právních… více ►

Nabídka placené analytické stáže v bezpečnostním centru Evropské hodnoty

Nabízíme placenou dvouměsíční online stáž v bezpečnostním centru Evropské hodnoty se zaměřením na analýzu dezinformací v Bosně a Hercegovině. více ►

Výzva pro přihlášky do stipendijního programu pro mladé novináře

transition_promotion_program

Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR vyhlásily výzvu stipendijních programů pro mladé novináře v program Jiří Dienstbier Journalism Fellowship (JDJF). Pobytové stipendium v Praze… více ►

Dialogem k vzájemnému porozumění

Dne 11.12.2012 byl slavnostně zakončen letošní projekt transformační spolupráce, zaměřený na podporu kultury dialogu a větší občanské angažovanosti mládeže. více ►

Mám právo na lidská práva

Ve dnech 22.-23.4.2010 se v Sarajevu uskutečnila konference s názvem "Mám právo na lidská práva". více ►