b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dne 10. prosince si svět a s ním i Česká republika (ČR) připomíná mezinárodní Den lidských práv

Datum 10. 12. se stal mezinárodním Dnem lidských práv, kdy byla v roce 1948 přijata Všeobecná deklarace lidských práv. ČR tohoto dne využívá k setkání s obránci lidských práv po celém světě. Tradiční snídaně s představiteli lidsko-právních nevládních organizací pořádaná velvyslankyní ČR v Bosně a Hercegovině, však musela být z epidemiologických důvodů prozatím odložena, a její uspořádání je plánováno, jakmile to situace umožní.

 

Den přijetí Všeobecné deklarace lidských práv 10. 12. 1948 se stal mezinárodním Dnem lidských práv. ČR tohoto dne využívá k setkání s obránci lidských práv po celém světě. Ochrana základních lidských práv a svobod spolu s podporou demokracie jsou totiž jedním ze stěžejních cílů zahraniční politiky ČR. Tradiční snídaně s představiteli lidsko-právních nevládních organizací pořádaná velvyslankyní ČR v Bosně a Hercegovině, však musela být z epidemiologických důvodů prozatím odložena. Její uspořádání je plánováno, jakmile to situace umožní. Připomeňme, že pořádání snídaně se stalo tradicí symbolicky odkazující na zlomovou událost československých dějin, a sice setkání tehdejšího prezidenta Francie F. Mitterranda, který během své oficiální návštěvy Československu dne 9. 12. 1988 posnídal s českými disidenty v čele s Václavem Havlem.

Bosna a Hercegovina je jednou z prioritních zemí ČR nejen v oblasti rozvojové, ale také transformační spolupráce. ČR prostřednictvím bilaterálních projektů na podporu lidských práv a nezávislosti médií využívá svých zkušeností s procesem společenské transformace, budováním demokracie a nenásilným odporem proti totalitnímu režimu, který zahájení demokratizace předcházel. V letošním roce ČR realizovala v Bosně a Hercegovině osm bilaterálních projektů v oblasti lidských práv, nezávislosti médií a transformační politiky.

Tematicky je letošní Den lidských práv zaměřen na pandemii COVID 19, zotavování světa a na lidská práva, která by měla být v centru snah o obnovu. Text prohlášení MZV ČR u příležitosti Dne lidských práv v angličtině naleznete zde.