b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Evaluace projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Bosně a Hercegovině

Na základě schválení plánu evaluací zahraniční rozvojové spolupráce ČR na rok 2018 vedením MZV a Radou pro ZRS informujeme případné zájemce o tom, že v roce 2018 budou v Bosně a Hercegovině evaluovány 4 projekty v sektoru Řádná demokratická správa věcí veřejných/státní správa:
 

  1. Podpora aplikace zásad volného pohybu zboží a zvýšení bezpečnosti výrobků uváděných na trh v Bosně a Hercegovině, realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

  2. Podpora kapacit Bosenského institutu pro standardizaci v oblasti zavádění EUROCODů, realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

  3. Institucionální podpora kontroly a certifikace rostlinného materiálu, realizátor: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

  4. Rozšíření kapacit Metrologického institutu v Bosně a Hercegovině, realizátor: Český metrologický institut

Zadávací podmínky pro jednotlivé evaluační zakázky budou publikovány na této webové stránce ZÚ, bližší informace lze rovněž získat na webové stránce MZV