b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výběrové řízení na Vyhodnocení/evaluace projektů ZRS ČR v sektoru státní správa a občanská společnost v Bosně a Hercegovině v roce 2018

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vyhodnocení projektů ZRS ČR v sektoru státní správa a občanská společnost v Bosně a Hercegovině  v roce 2018“ a vyzývá k podání nabídky.

Příjem nabídek končí dne 17. dubna 2018 v 14:00 hod. (SEČ).

Nabídky účastníků budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně (poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské náměstí 101/5

118 00 Praha 1

 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené:

  • názvem veřejné zakázky;
  • plným jménem (názvem) účastníka a adresou;
  • textem:

„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTEVÍRAT – IHNED PŘEDAT ORS – VYHODNOCENÍ PROJEKTŮ ZRS ČR V SEKTORU STÁTNÍ SPRÁVA A OBČANSKÁ SPOLEČNOST V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ V ROCE 2018“

Nabídky budou podány v jazyce českém, slovenském či anglickém. Nabídky v jiných jazycích nebudou přijaty.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které nesplní zcela jednoznačně podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky.

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na stránkách MZV ČR.