b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů lokálních transformačních projektů 2020

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině si dovoluje oznámit zahájení každoroční výzvy k předkládání návrhů na lokální transformační projekty 2020.  
 

Transformační lokální projekty tvoří nedílnou součást rozvojové spolupráce České republiky v Bosně a Hercegovině a jsou každoročně realizovány formou grantů v gesci Velvyslanectví České republiky v Sarajevu.

Aktuální kurz české koruny ke konvertibilní marce (CZK/BAM) je 13,383 CZK/1 BAM.

Podmínky pro předkládání přihlášek pro udělení grantů v programu malých lokálních projektů pro rok 2020 jsou následující:

 • Žadatelem musí být subjekt legálně registrován v Bosně a Hercegovině, a jehož hlavní činnost je nezisková. 
 • Místní nevládní organizace, občanská sdružení, místní akademické instituce pracující na místních projektech; mezinárodní, mezivládní, multilaterální a náboženské instituce, organizace a agentury, jejichž aktivity se soustředí na místní rozvoj; regionální instituce nebo agentury v oblasti místní samosprávy.
 • Žadatel může předložit pouze jeden návrh.
 • Projekty jsou v souladu s prioritami lidských práv a transformační spolupráce v Bosně a Hercegovině a měly by se zaměřit na:
  • občanská společnost, včetně obránců lidských práv;

  • svoboda projevu a přístupu k informacím, včetně svobody médií,

  • rovná politická a veřejná participace,

  • budování institucí právního státu;

  • rovnost a nediskriminace,

  • ochrana lidských práv v tématech spojených se zaměstnaností a životním prostředím
 • Velvyslanectví ČR poskytne grant v max. výši 500,000 CZK (cca 18.900 – 37.800 BAM), částka musí být zaokrouhlena. Granty budou vypláceny v BAM. 
 • Finanční spoluúčast příjemce je minimálně 10 % celkového rozpočtu projektu (aktivity financované v rámci spoluúčasti musí být jasně definovány ve formuláři).
 • Realizace projektu je únor  – říjen 2020.
 • Identifikační formulář v anglickém jazyce, vyplněný na PC, opatřen razítkem a pověřenou osobou musí být doručen v papírové a elektronické podobě.
 • Termín pro předkládání žádostí: 15. října 2019, 12:00 hod. na tuto adresu:

Razvojna saradnja (TRANS)
Ambasada Republike Češke
Franjevačka 13
71 000 Sarajevo

A zároveň v elektronické podobě na adresu: development_sarajevo@embassy.mzv.cz.

Pro další informace se neváhejte obracet na Oddělení rozvojové spolupráce Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině (tel: 033 587 052, 033 587 056) nebo na e-mailu: development_sarajevo@embassy.mzv.cz.

přílohy

Identification form 48 KB XLS (Excel tabulka) 4.9.2018