b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Sarajevu, Velvyslanec Skalník a děkan FF Univerzity Sarajevo při podpisu MoU
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika pomáhá zdravotně postiženým občanům

Na Velvyslanectví ČR v Sarajevu bylo podepsáno Memorandum o porozumění potvrzující pokračování podpory České republiky osobám se zdravotním postižením v Bosně a Hercegovině. Projekt „Naše hlasy - prosazování práv osob se zdravotním postižením v BaH“ je financován Ministerstvem zahraničních věcí ČR a je prakticky pokračováním tříletého projektu, na podporu začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti.

Cílem tohoto projektu je navázat na základy dosažené v rámci předchozího projektu, jako např. zřízení Platformy pro deinstitucionalizaci nebo založení chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením - a zaměřit se na další podporu sebe obhajování, zvyšování povědomí o stejných právech osob se zdravotním postižením a hlavně práce se studenty vysokoškolských oborů kteří budou jednou klíčové osoby při rozhodování o životě osob se zdravotním postižením, ať už jsou to soudci, psychologové nebo sociální pracovníci. Při změně postoje širší veřejnosti k lidem se zdravotním postižením důležitou roli hrají média.

Projekt  ve výši 2 081.500 Kč bude realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR. Při slavnostním zahájení projektu na Velvyslanectví České republiky dne 11. 4. 2019 bylo podepsáno Memorandum o porozumění  všemi partery projektu (velvyslancem Jakubem Skalníkem, děkany Právnické fakulty a Filozofické fakulty Univerzity v Sarajevu a regionální představitelkou pro Západní Balkán české nevládní organizace „Člověk v tísni“). Následně bude Memorandum o porozumění podepsáno děkanem Fakulty politických věd Univerzity Banja Luka a děkanem Fakulty politických věd Univerzity v Sarajevu.