b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © UNDP, účastníci školení
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika pomáhá obcím lépe se připravit na živelné pohromy

Velvyslanec Skalník spolu se zástupcem rezidenta UNDP Shukrob Khoshmukhamedov, po dvoudenním školení o ochranném a záchranném systému, předal certifikáty starostům a vedoucím i zaměstnancům civilní ochrany Maglaje, Livna a Mrkonjić Gradu, FBaH a RS.
 

Humanitární pomoc, včetně předcházení katastrofám (DRR - Disaster Risk Riduction) je jednou z mnoha způsobů, jakými Česká republika poskytuje svoji pomoc v zahraničí. V BaH jsme aktivně pomáhali, stejně jako desítky dalších zemí, se vypořádat s následky ničivých záplav v r. 2014, a protože má ČR bohužel rovněž velké zkušenosti ze záplavami na svém území, věnujeme velkou pozornost opatřením, díky kterým jsme lépe na různé katastrofy připraveni. Svoje praktické zkušenosti jsme se rozhodli sdílet s partnery v BaH, a to v rámci ročního projektu na „Zvyšování odolnosti vůči přírodním katastrofám v Livnu, Mrkonjić Gradu a Maglaji“ ve výší 100 000,- EUR, který od loňského roku realizuje UNDP.  Hlavními partnery projektu tedy jsou tyto municipality, ale rovněž Ministerstvo bezpečnosti BaH a řídící orgány civilní ochrany Federace BaH a RS.

V rámci projektu byly tyto municipality zapojeny do  softwarového programu DRAS, který slouží jako informační portál pro veřejnosti i státní správu a informuje o výši rizika pro vznik různých typů katastrof, ale hlavním cílem bylo převést do praktické roviny všechny informace a zkušenosti. Proto po téměř roční usilovné práci českého experta, zástupců municipalit, civilních jednotek na lokální a entitní úrovni, hydrometeorologických úřadů, ministerstva a dalších aktérů byly vypracovány (na základě zkušenosti z ČR) přehledné manuály pro 6 různých typů katastrof, které jsou jasným vodítkem pro státní správu i veřejnost, jak při vzniku katastrofy postupovat. Našim cílem je, aby manuály byly k užitku co největšímu počtu obyvatel, proto očekáváme velký zájem ze strany dalších municipalit i ze strany civilních jednotek F i RS o rozšíření a využívání manuálů v co největším měřítku. Velvyslanectví České republiky pevně doufá že vedení civilní ochrany Republiky srbské rovněž přistoupí k přijetí manuálů tak aby mohli být využíváni i dalšími municipalitami na celém území Bosny a Hercegoviny.

Celý projekt pak bude ukončen příští měsíc praktickým simulačním cvičením v Mrkonjić Gradu, kde si zástupci obcí a všech složek civilní ochrany budou moci vyzkoušet v praxi nové manuály a praktické zkušenosti, zejm. v koordinaci zásahu v případě katastrofy.

IRLMM UNDP - P. Duvnjak, J. Skalník, S. Khoshmukhamedov, A. Hadžić-Hurem

IRLMM UNDP - P. Duvnjak, J. Skalník, S. Khoshmukhamedov, A. Hadžić-Hurem