b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Sarajevu, velvyslanec Skalník se zástupci médií
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahájení projektů na podporu nezávislých médií

Velvyslanec Skalník podepsal dne 27. 6. 2019 smlouvu s realizátory projektů na podporu nezávislých médií v Bosně a Hercegovině. Ministerstvo zahraničních věcí ČR tak v následujících měsících finančně podpoří projekt třech médií v BaH, kterými jsou Impulsportal.net, Žurnal.ba a Diskriminacija.ba.

Ministerstvo zahraniční věcí ČR svými projekty dlouhodobě podporuje proces tranzice v Bosně a Hercegovině. Jedním z dalších nových nástrojů je podpora nezávislých médií, která dodržují základní principy editoriální nezávislosti. Na základě výzvy zveřejněné na webové stránce Velvyslanectví ČR v Sarajevu bylo posuzováno několik desítek návrhů médií či nevládních organizací. V letošním roce byly podpořeny tři projekty.

Nezávislé elektronické médium Impulsportal.net se bude v rámci projektu „Samo organizující se ženy k ochraně a zlepšení veřejného statku v patriarchální a transformující společnosti“ soustředit zejména na podporu aktivismu žen v Bihaći, Krušcici, Kočićevo a Banja Luce.   

Druhý projekt s názvem „Města bez kyslíku“, realizuje organizace CRMA (Centrum pro rozvoj a analýzu médií) a prostřednictvím nezávislého media Žurnal.ba. Cílem projektu je nejen zvýšit povědomí veřejnosti o problému znečištěnost ovzduší ale zejm. srozumitelnou formou informovat o skutečných příčinách znečištění, odpovědnostech vlády, možnostech řešení a zároveň podnítit veřejnost k aktivnějšímu přístupu a kritickému myšlení.

Mediacentar v rámci projektu „Zvýšení viditelnosti lidských práv v médiích BaH“ bude usilovat o zlepšení informovanosti o sociálně znevýhodněných skupinách v BaH (Romové, zdravotně postižení, LGBTI, ženy) propojením s nevládním sektorem se zaměřením na marginalizovanou společnost, který je doposud dostatečně nevyužívaným  zdrojem dat, se kterými veřejnost nemá možnost přijít do styku.

Zprávy s reportážemi budou rovněž zveřejněny na webové stránce Velvyslanectví ČR v Sarajevu. Projekty budou ukončeny do konce října 2019.

Galerie


Projekt na podporu nezávislých médií