b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Sarajevu, Úvodní slovo velvyslance Skalníka
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předávání zkušeností s čističkami odpadních vod v BaH

Velvyslanectví ČR v Sarajevu uspořádalo dne 15. října 2019 konferenci na téma „Přenos zkušeností s prováděním projektů na zřízení nebo rekonstrukci čistíren odpadních vod v Bosně a Hercegovině“, jejímž cílem bylo sdílet lessons-learned mezi zástupci 20 obcí v BaH, které novou čističku odpadních vod již mají nebo ji plánují.  
 

Zástupci 20 obcí a měst z celé Bosny a Hercegoviny, kteří projevili zájem o spolupráci s Českou republikou v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině, měli možnost slyšet prezentace o průběhu, výzvách a významu komunikaci s občany při realizaci českou stranou financovaných projektů čištění odpadních vod ve městě Gradačac a místní komunitě Bogušići u Goražde.

Další prezentace expertky na vodovodní hospodářství, zástupce UNDP a Fondu životního prostředí FBiH se věnovaly otázkám nakládání s kalem, tarifům a metodice sazeb. Cílem takto sestaveného programu bylo sdílet dobré i špatné zkušenosti a především všechny aspekty výstavby či rekonstrukce ČOV, neboť ty jsou často opomíjeny a ohrožují následnou udržitelnost kvalitního fungování čističek.

Přidaná hodnota rozvojových projektů České republiky v BaH spočívá zejména v přenosu zkušeností, které České republiky nabyla během transformačního období v 90. letech. Sektor udržitelného nakládání s přírodními zdroji je jednou ze tří priorit programu bilaterální spolupráce ČR v BaH. Česká republika pomohla vystavět či rekonstruovat již 3 čističky odpadních vod (Kiseljak, Gradačac, Bogušiči) a v současné době plánuje další 3 projekty.

Galerie


Conference regarding the experience in WWTP in BaH