b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vstup do BaH a přihlašovací povinnost pro cizince

Velvyslanectví ČR v Sarajevu si dovoluje připomenout, že vstup a pobyt na území Bosny a Hercegoviny do 90 dnů v průběhu 6 měsíců je pro občany EU bezvízový. V případě výdělečné činnosti je nutno zažádat na území Bosny a Hercegoviny místně příslušné oddělení cizinecké policie o vydání povolení k pobytu a pracovní povolení. Pro vstup na území BaH je třeba mít platný cestovní doklad nebo občanský průkaz.
 

V případě nezletilých osob, kteří cestují s vlastním cestovním dokladem nebo občanským průkazem bez doprovodu rodičů, je na hraničních přechodech vyžadováno notářsky ověřené potvrzení s uvedením jména doprovázející osoby, případně souhlas rodiče/ů s cestováním dítěte bez doprovodu. V případě, že dítě cestuje pouze s jedním z rodičů, které má jiné příjmení než dítě, je tento doklad v praxi rovněž vyžadován.

Dle předpisů BaH může hraniční policie požadovat u cizinců prokázání finančních prostředků na pobyt v zemi ve výši 150,- BAM/den a osobu. Tato částka může být prokázána hotovostí (v místní či směnitelné měně) nebo bankovní kartou, kterou akceptuje bankovní systém BaH.

Upozorňujeme rovněž, že v Bosně a Hercegovině platí pro všechny cizince s předpokládanou délkou pobytu na území více než 3 dny přihlašovací povinnost. Tato povinnost musí být splněna do 48 hodin po příjezdu na území Bosny a Hercegoviny, a to u místní úřadovny cizinecké policie BaH (dle místa pobytu cizince, v Sarajevu poblíž letiště na adrese: Braće Mulića 38, další úřadovny viz niže). Za přihlášení je vyžadován poplatek ve výši 10,- BAM. Při ubytování v hotelu zajišťuje přihlášení správa hotelu, při ubytování v soukromí za přihlášení zodpovídá hostitel. Ubytovatel nemá právo nárokovat zadržení českých cestovních dokladů a občanských průkazů pro potřeby přihlášení. Doporučujeme si od ubytovatele vyžádat potvrzení o přihlášení o pobytu nebo účet k zaplaceným službám, který předloží na případnou žádost hraniční policie.

Bližší informace o vstupních a pobytových podmínkách v BaH naleznete na stránkách Hraniční policie BaH a Služby pro záležitosti cizinců.

Přihlašovací povinnost - leták v AJ (PDF, 220 KB)