b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vstup do Bosny a Hercegoviny pro občany ČR

Vstup na území Bosny a Hercegoviny je umožněn všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců, za předpokladu předložení negativního PCR, nebo antigenního testu na COVID-19 (ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení), nebo potvrzení o očkování, nebo lékařské zprávy o prodělání onemocnění Covid-19 – viz informace níže.

 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Do Bosny a Hercegoviny lze cestovat za turistickými účely. Vstup je umožněn všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců – pro občany ČR platí bezvízový styk - viz náš článek zde. Vstup je těmto cizincům umožněn bez dalších karanténních opatření za předpokladu splnění některé z následujících podmínek;

- předložení negativního PCR nebo antigenního testu na COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení v případě cizinců z Evropy (v ostatních případech je lhůta 72 hodin). V případě, kdy na osvědčení je pouze datum - bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit do BiH v den vydání a v následující den. 

- předložení potvrzení o očkování proti Covid-19 s tím, že v případě dvoudávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky a v případě jednodávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky

- předložení lékařského potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v období 14 – 180 dnů od zamýšleného vstupu na území BiH

Od výše uvedeného jsou osvobozeny děti mladší 7-mi let, které cestují v doprovodu rodičů či zákonných opatrovníků, kteří splňují výše uvedené podmínky, cizinci s pobytovým oprávněním v BiH, kteří se vrací do BiH z pobytu v Černé Hoře, Chorvatska, nebo Srbska, a jejichž pobyt v sousední zemi nepřekročil 48 hodin (od opuštění teritoria BiH).

Od výše uvedeného jsou dále osvobozeni cizinci – manželé a děti občanů Bosny a Hercegoviny, doporučujeme mít sebou doklady prokazující tuto příbuzenskou vazbu (rodný list, oddací list),  občané sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory), řidiči a spolujezdci nákladních vozidel mezinárodní dopravy, pokud jejich pobyt v Bosně a Hercegovině nepřesáhne 12 hodin, posádky letadel a nákladních vlaků a lodí v mezinárodní dopravě, diplomaticko-konzulární pracovníci akreditovaní v BaH, týmy civilní ochrany při naléhavých situacích, příslušníci vojenských sil členských států NATO a EUFOR v BaH, vládní delegace.

Přímý tranzit přes koridor Neum bez povinnosti předložení negativního testu COVID-19, potvrzení o očkování či lékařské zprávy o prodělání nemoci je hraniční policií BA tolerován. Jakékoliv vybočení z hlavní trasy koridoru Policie BA přísně kontroluje a pokutuje. Doporučujeme rovněž potvrzení o ubytování nebo účelu pobytu v cílové zemi.

Tranzit přes ostatní území Bosny a Hercegoviny je občanům EU bez předložení negativního testu COVID-19, potvrzení o očkování či lékařské zprávy o prodělání nemoci COVID-19  povolen POUZE při tranzitu za účelem návratu do země svého trvalého pobytu bez možnosti zdržovat se na území BA (lhůta pro tranzit BA je zpravidla 12 hodin).

 

2. DOPRAVA

Všechna mezinárodní letiště v BaH jsou otevřena a funguje komerční doprava.

 

3. OPATŘENÍ

Na celém území Federace Bosny a Hercegoviny je povinnost nošení roušek pouze v uzavřených prostorech, či pokud není možné dodržet rozestup 2 m i na otevřeném prostoru. Platí limity pro veřejná shromáždění venku i ve vnitřních prostorech (20 osob ve Federaci BA a 30 osob v RS). Ve Federaci BA je v platnosti omezení pohybu od 23 do 5 hod. Nočním podnikům je i nadále zakázána činnost. 6. Odkazy na místní instituce

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo civilních záležitostí BaH http://mcp.gov.ba/?lang=en

Institut veřejného zdraví RS https://www.phi.rs.ba/index.php

Federální ústav pro veřejné zdraví https://www.zzjzfbih.ba/

Hraniční policie BaH http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read?pageId=21

Služba pro cizince http://sps.gov.ba/ulazak-stranaca-u-bih/

 

5. NÁVRAT DO ČR

Dle seznamu zemí vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR se Bosna a Hercegovina řadí do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy Covid-19 (tmavě červená barva). Informace o podmínkách návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 naleznete zde.

Seznam akreditovaných laboratoří v BiH pro testování na přítomnost SARS-COV-2 naleznete zde.