b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

Konzulární úsek Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině je akreditován pouze pro teritorium Bosny a Hercegoviny. Úsek vykonává vízovou agendu, zajišťuje vydávání cestovních dokladů včetně vydávání náhradních cestovních dokladů, dále ověřování dokladů, ve spolupráci s místními úřady řeší případy nouze občanů ČR (EU), vykonává státoobčanskou agendu apod.

Adresa:

Konzulární úsek sídlí v budově velvyslanectví (Franjevačka 13, Sarajevo). Vstup do konzulátu je ze zadní strany budovy velvyslanectví.


Telefonické spojení na konzulární úsek: 00387 33 587 061

Konzulární a vízové informace v českém jazyce podáváme od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 17:00 hod, v pátek od 9:00 do 14:30 hod. na telefonním čísle  00387 33 587 061.

Konzulární a vízové informace v místním jazyce podáváme od pondělí do čtvrtka od 11:00 do 14:00 hod. na telefonním čísle  00387 33 587 062.

 


Otevírací doba konzulárního úseku pro veřejnost:

Konzulární a vízový úsek je otevřen denně od pondělí do čtvrtku kromě českých státních svátků, a to dle následujícího rozvrhu:

09:30 - 12:30

 

podávání žádostí o víza a dlouhodobé pobyty

12:30 - 14:00 pouze vyzvednutí udělených víz (za předpokladu předložení cestovního dokladu pro vylepení vízového štítku mezi 9:30 - 12:30 téhož dne)
   

 


Telefonní číslo pohotovostní konzulární služby:

Upozorňujeme, že pohotovostní konzulární služba slouží pouze k řešení naléhavých konzulárních případů občanů ČR a EU, kteří se ocitli v nouzi (zranění, krádež, ztráta cestovního dokladu, apod.)!

00387 66 906 195


E-mailová adresa konzulárního oddělení:

Consular_Sarajevo@mzv.cz - pro dotazy

Visa_Sarajevo@mzv.cz - POUZE pro objednání termínu pro podání žádosti o vízum/pobyt


Faxové spojení:

00387 33 587 060


Pracovníci konzulárního úseku:

Jana ZELINGEROVÁ, konzulka, vedoucí konzulárního úseku
Samar MULKIOVÁ, konzulární úředník
Adisa ZUBEROVIĆ, asistentka

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 22. října krizové opatření, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR.

Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech. více ►

Aktuální informace ke vstupu do ČR

varovani_symbol

S účinností od 5. října 2020 je pro celé území České republiky vyhlášen nouzový stav. Znění usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu je dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4WF6. Podmínky pro vstup do České republiky… více ►

Informace o cestování

Vstup do Bosny a Hercegoviny pro občany ČR

info_1

Od 12. září je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců (tj. včetně cizinců s pobytovým oprávněním), za předpokladu předložení negativního testu COVID-19, ne… více ►

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32

V souvislosti se zánikem mandátu senátora pana Jaroslava Kubery ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice, vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 23/2020 Sb., s datem rozeslání dne 27. ledna 2020,… více ►

Průvodce pro cizince, kteří hodlají dlouhodobě pobývat v ČR

Pro občany třetích zemí, kteří plánují v ČR pobývat déle než 90 dnů a žádají tedy o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu připravilo Ministerstvo vnitra ČR interaktivního průvodce pro jejich plánovaný pobyt v ČR. více ►

Informace pro občany ČR žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat ve dnech 24. května 2019 (pátek) a 25. května 2019 (sobota). Na území dalších členských států EU pak v rozmezí od 23. května 2019 (čtvrtek) do 26. května 2019 (neděle). více ►