b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus - Česká republika

Vláda České republiky vyhlásila 12. 3. 2020 kvůli koronaviru nouzový stav. Sledujte, prosím, aktuální informace na níže uvedených webových stránkách.

Vzhledem k rychlému vývoji situace doporučujeme sledovat informace na internetových stránkách:

  • Vlády ČR – kompletní a aktualizovaný seznam opatření v souvislosti s nouzovým stavem

Ukončení omezení vycestovat - informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

 

POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR S NEPLATNÝMI VÍZY PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Usnesení vlády č. 198 v bodě II stanoví, že cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně nebo trvale, tj. na základě platného schengenského víza, dlouhodobého víza, povolení k pobytu nebo na základě 90-ti denního bezvízového pobytu, mohou zůstat na území ČR po celou dobu trvání nouzového stavu - nehledě na skončení platností víza / pobytu nebo překročení 90-ti denního bezvízového pobytu.

Každý cizinec, vízový nebo bezvízový, který se po dobu nouzového stavu dostal do výše uvedené situace, je oprávněn setrvat na území ČR ještě 60 dnů po ukončení nouzového stavu (tj. do 17. července), přičemž jeho pobyt na území bude legální.

Cizinec, kterému skončila v době nouzového stavu platnost schengenského víza nebo bezvízového pobytu, se nebude s žádostí o prodloužení obracet na orgány služby cizinecké policie. Těmto osobám nebude vízum prodlužováno ani nebude vystavován výjezdní příkaz. Každý cizinec obdrží při odjezdu / odletu do cestovního pasu „výjezdní razítko“, které potvrdí legálnost jeho pobytu na území ČR. Uvedené razítko s datem výjezdu bude rovněž informací o legálnosti pobytu pro příslušné orgány zemí, přes které bude cizinec zpět do vlasti tranzitovat tak, aby nebyl nijak penalizován. Postup s výjezdním razítkem začínají orgány služby cizinecké policie aplikovat od 4. května.

60-ti denní přechodná lhůta se týká i povolení Úřadu práce, tzn. držitelé schengenských víz za výdělečným účelem a zaměstnaneckých karet se mohou věnovat i pracovní činnosti.

Držitelé dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu, kteří mají v úmyslu v ČR pokračovat ve svém studijním, pracovním či jiném dlouhodobém pobytu, podávají žádost o prodloužení pobytu na místně příslušném oddělení OAMP MV.