b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Informace pro cizince - povinnost absolvování adaptačně-integračních kurzů

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Rozsah činnosti vízového úseku

V souvislosti se změnou ochranného opatření k podmínkám vstupu do ČR lze s účinností od 30. září 2021 podávat žádosti o všechny typy víz. více ►

Novela vízového kodexu

Dne 2. února 2020 vstoupí v účinnost novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. Budou rovněž aktualizovány v příslušných článcích. více ►

Objednávání termínů pro podání žádostí o dlouhodobé vízum a povolení k pobytu

Termín pro podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu si je nutné předem domluvit, a to pouze zasláním e-mailu na adresu: visa_sarajevo@mzv.cz. více ►

Zavedení kvót pro podání žádostí o zaměstnaneckou kartu a dlouhodobé vízum za účelem podnikání

Vláda České republiky rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání. více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Velvyslanectví ČR v Sarajevu informuje o povinnostech žadatelů o víza v souvislosti s ochranou osobních údajů. více ►

Státní svátky České republiky

Seznam státních svátků a pracovního volna v roce 2020: více ►

Formuláře žádostí

Formuláře žádostí o víza či povolení k pobytu lze také vyzvednout na konzulárním úseku velvyslanectví každý pracovní den od 09:00 do 13:00 hodin. více ►

Bezvízový režim pro státní příslušníky Bosny a Hercegoviny

Ode dne 15.12.2010 začal platit bezvízový režim pro držitele biometrických pasů Albánie a Bosny a Hercegoviny. více ►

Cestovní zdravotní pojištění

Od 2. 8. 2021 dochází v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů více ►

Schengenský informační systém

Právo cizince na informace týkající se Schengenského informačního systému. více ►

Místní příslušnost zastupitelských úřadů v řízení o vízum a pobytovém povolení

Vízový kodex, který vstoupil v platnost dne 5.4.2010 zavedl významnou změnu v úpravě místní příslušnosti k řízení o žádosti o jednotné schengenské vízum. více ►

Poučení pro držitele víza typu D (nad 90 dní)

Právo volného pobytu v schengenském prostoru. více ►