b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Částečné obnovení činnosti vízového úseku

Velvyslanectví České republiky v Sarajevu zahájilo dne 11. května 2020 postupné obnovování vízové / pobytové činnosti, a to prozatím pro omezený typ účelů cesty, které jsou stanoveny rozhodnutím vlády České republiky.
 

1) SCHENGENSKÁ VÍZA:

a) Příjem žádostí           

rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

● v zájmu ČR

pracovníků mezinárodní dopravy

pracovníků kritické infrastruktury 

● diplomatů a úředníků mezinárodních organizací

sezónních zaměstnanců (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)

● za účelem zaměstnání ve zdravotnictví a sociálních službách

● za účelem zaměstnání v potravinářské výrobě

● za účelem zaměstnání, jedná-li se o vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky, pokud jsou splněny podmínky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál

● za účelem zaměstnání, jsou-li podány občany Ukrajiny na Ukrajině - denní limit v Kyjevě = 100 a ve Lvově = 300

● v naléhavých mimořádných situacích uvedených v bodě I/4i) aktuálního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví

2) DLOUHODOBÁ VÍZA A POBYTY:

a) Příjem žádostí

DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ (dle vyhlášky  MPSV č. 322/2017 Sb.)

MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ VÍZA

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO KLÍČOVÝ A VĚDECKÝ PERSONÁL, včetně rodinných příslušníků

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU PRO VYSOCE KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE, včetně rodinných příslušníků

● pobytová oprávnění v rámci PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU a žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků

● MODRÁ KARTA a žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí žadatelů o modré karty

● POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU A TRVALÉMU POBYTU ZA ÚČELEM SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ RODINY, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká

● DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM RODINNÝM, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká

DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM STUDIA A POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM STUDIA

● DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM OSTATNÍ, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o vzdělávací aktivity

● DLOUHODOBÁ VÍZA ZA ÚČELEM KULTURASPORT PRACOVNÍ DOVOLENÁ

● POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU PRO KRAJANY (dle usnesení vlády č. 1014/2014)

● POBYTOVÁ OPRÁVNĚNÍ, JE-LI POBYT CIZINCE V ZÁJMU ČR, doložený odpovídajícím dokumentem

víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR (tzv. vízum typu D/VR) – tzv. PŘENOS VÍZOVÉHO ŠTÍTKU – bez ohledu na účel pobytu

b) Pokračování v přerušených řízeních

Jsou obnovena veškerá řízení o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před 14. březnem 2020 (tzn. pokračuje se v posuzování žádostí, které byly podány před nouzovým stavem a přerušením vízové činnosti).

Schůzku si můžete sjednat emailem (žádosti o víza: visa_sarajevo@mzv.cz, ostatní: consular_sarajevo@mzv.cz)

POZOR!!  Udělení víza je pouze jedním z podmínek pro vstup na území ČR. Sledujte, prosím, aktuální informace ke vstupu cizinců do ČR (Odkaz na Aktuální informace ke vstupu cizincům do ČR).

Upozornění – umožnění vstupu na území České republiky

Cizí státní příslušníci jsou laskavě žádáni, aby si před cestou ověřili podmínky vstupu do České republiky.

Cizinci jsou obdobně povinni ověřit si případná karanténní opatření, která se na ně budou při / po příjezdu do České republiky vztahovat. Karanténní opatření mohou zahrnovat povinnost předložit negativní test na Covid-19.

Informace je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví."

Povinnost předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění.

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění.

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, t.j. zaměstnanavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí

  • - ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,

  • - zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,

  • - návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky.

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu (DOCX, 135 KB)

Požadavek vychází z bodu I.5 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. června 2020, resp. § 31 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců.

Tento doklad bude od cizince požadován:

  • v případě žadatelů o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit jako podmínka pro vyznačení víza, tj. žadatelé budou vyzváni k předložení uvedeného dokladu dodatečně (před vyznačením vízového štítku), podobně jako se těsně před vyznačením vízového štítku požaduje předložení dokladů o zdravotním pojištění; doklad není nutné předkládat v originále, postačí sken (zasílaný žadateli, nikoliv ZÚ);
  • v případě žadatelů o schengenská víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit jako podmínka pro podání žádosti (bez předložení dokladu při podání žádosti ode dne 13. 7. 2020 nebude žádost přípustná, tj. nebude nabrána);

Konkrétně se tento doklad vyžaduje při podání těchto žádostí:

schengenské vízum za účelem studia

schengenské vízum za účelem zaměstnání

schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

  schengenské vízum za účelem vědeckého výzkumu

schengenské vízum za účelem kulturním

schengenské vízum za účelem sportovním

schengenské vízum za účelem zácviku

● schengenské vízum za účelem ostatní při podnikání

zaměstnanecká karta

modrá karta

karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

dlouhodobé vízum za účelem podnikání

dlouhodobé vízum za účelem studia

● dlouhodobé vízum za účelem jiné vzdělávací aktivity

dlouhodobé vízum za účelem zácviku 

● dlouhodobé vízum za účelem kulturním

● dlouhodobé vízum za účelem sportovním

● mimořádné pracovní vízum

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

 

 

 

 

přílohy

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2.7.2020