b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání

Vydávání cestovních dokladů ČR

Občané ČR mohou žádat o vydání cestovního pasu ČR na konzulárním úseku Velvyslanectví České republiky.

Konzulární úsek postoupí žádost příslušným orgánům České republiky. K žádosti je nutné přiložit veškeré potřebné náležitosti. S podrobnostmi seznámí zájemce pracovníci konzulárního úseku.

V zásadě je nutné sdělit i přiložit dále uvedené náležitosti:

  • doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas), z kterého bude zřejmé státní občanství ČR
  • dvě identické fotografie ve formátu 5 x 5 cm zobrazující žadatele v čelním pohledu, bez pokrývky hlavy a bez brýlí s tmavými skly, s výškou obličejové části od očí k bradě minimálně 13 mm
  • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. český oddací list) v případě, že je tato změna důvodem pro vydání nového cestovního pasu
  • čestné prohlášení žadatele ve smyslu ust. § 39 zákona 71/1967Sb., o správním řízení, potvrzující, že od vydání předkládaného dokladu žadatel nepozbyl státní občanství ČR. Toto čestné prohlášení je žadateli k dispozici na konzulárním úseku a vyplní se při podání žádosti.

U osob mladších 15 let podává žádost zákonný zástupce.

Výše poplatku: 1200,- Kč a 400,- Kč pro děti do 15 let. Poplatek je splatný v místní měně podle aktuálního kurzu.

K podání žádosti o vydání cestovního dokladu je třeba se předem telefonicky objednat na telefonním čísle 00387 33 587 061.

 

Změny ve vydávání cestovních dokladů na zastupitelských úřadech

pas

Oznamujeme, že od 1. 1. 2016 bylo zrušeno vydávání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. více ►

Náhradní cestovní doklad

pomoc_v_nouzi

Co dělat při odcizení nebo ztrátě cestovního dokladu více ►