b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vstup do Bosny a Hercegoviny pro občany ČR

Od 12. září je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců (tj. včetně cizinců s pobytovým oprávněním), za předpokladu předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení. Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

 

Informace o podmínkách vycestování z České republiky jsou pravidelně aktualizovány na stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

Vstup na území Bosny a Hercegoviny

Od 12. září je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců (tj. včetně cizinců s pobytovým oprávněním), za předpokladu předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení (v případě, kdy na osvědčení je pouze datum, bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit v den vydání a v následující den). Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

Od požadavku předložení negativního testu na COVID-19 jsou osvobozeni cizinci – manželé a děti občanů Bosny a Hercegoviny, doporučujeme mít sebou doklady prokazující tuto příbuzenskou vazbu(rodný list, oddací list).

Od požadavku předložení negativního testu na COVID-19 jsou dále osvobozeni občané sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory), řidiči a spolujezdci nákladních vozidel mezinárodní dopravy, pokud jejich pobyt v Bosně a Hercegovině nepřesáhne 12 hodin, posádky letadel a nákladních vlaků a lodí v mezinárodní dopravě, diplomaticko-konzulární pracovníci akreditovaní v BaH, týmy civilní ochrany při naléhavých situacích, příslušníci vojenských sil členských států NATO a EUFOR v BaH, vládní delegace.

 

Tranzit přes území Bosny a Hercegoviny

Přímý tranzit přes koridor Neum bez povinnosti negativního testu COVID-19 je hraniční policií BA tolerován pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem). Jakékoli vybočení z hlavní trasy koridoru Policie BA přísně kontroluje a pokutuje. Doporučujeme rovněž potvrzení o ubytování nebo účelu pobytu v cílové zemi.

Tranzit přes ostatní území Bosny a Hercegoviny je občanům EU bez negativního testu COVID-19  povolen POUZE při tranzitu za účelem návratu do země svého trvalého pobytu bez možnosti zdržovat se na území BA (lhůta pro tranzit BA je zpravidla 12 hodin).

 

Doprava na území Bosny a Hercegoviny

Od 1. 6. 2020 jsou otevřena všechna mezinárodní letiště v BaH a funguje komerční doprava.

 

Opatření:

Od 16. července je povinnost předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin, bez dalších karanténních opatření.

Občanům sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory) je povolen vstup na území bez povinnosti negativního testu COVID-19 bez karanténních opatření.

Na celém území Federace Bosny a Hercegoviny je povinnost nošení roušek i na otevřeném prostoru, konání veřejných akcí je omezeno na max. 100 osob na otevřeném a 50 osob v uzavřeném prostoru. Kanton Sarajevo zpřísnil podmínky shromažďování na 30 osob v uzavřeném a max. 60 osob v otevřeném prostoru, platí povinnost nošení roušek i na otevřeném prostoru. Nočním podnikům je i nadále zakázána činnost a otevírací doba restauračních zařízení je omezena do 23.00.

V Republice Srbské je v platnosti povinné nošení roušek i na otevřeném prostoru a omezení shromažďování na max. 50 osob na otevřeném prostoru za respektování dalších epidemiologických pravidel (distance, roušky). Pravidla pro restaurační zařízení jsou max. jeden stůl na 10m2, max. 4 osoby za stolem, povinné masky aj.

 

Odkazy na místní instituce:

Ministerstvo civilních záležitostí BaH http://mcp.gov.ba/?lang=en

Institut veřejného zdraví RS https://www.phi.rs.ba/index.php

Federální ústav pro veřejné zdraví https://www.zzjzfbih.ba/

Hraniční policie BaH http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read?pageId=21

Služba pro cizince http://sps.gov.ba/ulazak-stranaca-u-bih/

 

Návrat do České republiky

S účinností od 5. října 2020 je pro celé území České republiky vyhlášen nouzový stav. Znění usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu je dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4WF6.
Podmínky pro vstup do České republiky budou i nadále definovány ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví, jehož aktualizovanou podobu s účinností od 5. října 2020 dnes schválil ministr zdravotnictví.
Všechny osoby přijíždějící do České republiky ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem, musí vyplnit ještě před příjezdem do země elektronický příjezdový formulář, který je dostupný zde. Odesláním vyplněného formuláře dojde k automatickému informování místně příslušné krajské hygienické stanice o příjezdu osoby. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.  Více informací k příjezdovému formuláři naleznete zde (pdf, 197 kB). Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.
Pro všechny osoby, které přijíždí ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, i nadále platí omezení volného pohybu po území České republiky, a to po dobu pobytu na území ČR, po dobu 10 dní anebo do ukončení karanténních opatření. Po tuto dobu současně platí povinnost nosit roušky na celém území ČR.
Pro všechny zaměstnavatele cizinců ze třetích zemí platí, že nesmí bez předložení negativního výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 umožnit vstup na pracoviště těm cizincům, kteří přijíždějí ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, případně jsou v tomto seznamu označeny hvězdičkou.

 Podmínky pro vstup jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva vnitra ČR.