b/s/h  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vstup do Bosny a Hercegoviny pro občany ČR

Od 12. září je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců (tj. včetně cizinců s pobytovým oprávněním), za předpokladu předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení (nelze nahradit antigenním testem, lékařským potvrzením o prodělání Covidu-19, ani potvrzením o očkování). Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

 

1. Vycestování z České republiky a návrat na území ČR 

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru platí od pondělí 5. dubna 2021 nová pravidla pro cestování do ČR. Tedy i pro návraty Čechů do vlasti.

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník zde. Důrazně upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

 

2. Vstup na území Bosny a Hercegoviny

Od 12. září je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců (tj. včetně cizinců s pobytovým oprávněním), za předpokladu předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení (nelze nahradit žádným potvrzením o prodělání infekce COVID). V případě, kdy na osvědčení je pouze datum, bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit v den vydání a v následující den. Toto opatření se týká i dětí. Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

Od požadavku předložení negativního testu na COVID-19 jsou osvobozeni cizinci – manželé a děti občanů Bosny a Hercegoviny, doporučujeme mít sebou doklady prokazující tuto příbuzenskou vazbu(rodný list, oddací list).

Od požadavku předložení negativního testu na COVID-19 jsou dále osvobozeni občané sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory), řidiči a spolujezdci nákladních vozidel mezinárodní dopravy, pokud jejich pobyt v Bosně a Hercegovině nepřesáhne 12 hodin, posádky letadel a nákladních vlaků a lodí v mezinárodní dopravě, diplomaticko-konzulární pracovníci akreditovaní v BaH, týmy civilní ochrany při naléhavých situacích, příslušníci vojenských sil členských států NATO a EUFOR v BaH, vládní delegace.

 

3. Tranzit přes území Bosny a Hercegoviny

Přímý tranzit přes koridor Neum bez povinnosti negativního testu COVID-19 je hraniční policií BA tolerován pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem). Jakékoli vybočení z hlavní trasy koridoru Policie BA přísně kontroluje a pokutuje. Doporučujeme rovněž potvrzení o ubytování nebo účelu pobytu v cílové zemi.

Tranzit přes ostatní území Bosny a Hercegoviny je občanům EU bez negativního testu COVID-19  povolen POUZE při tranzitu za účelem návratu do země svého trvalého pobytu bez možnosti zdržovat se na území BA (lhůta pro tranzit BA je zpravidla 12 hodin).

 

4. Doprava na území Bosny a Hercegoviny

Od 1. 6. 2020 jsou otevřena všechna mezinárodní letiště v BaH a funguje komerční doprava.

 

5. Opatření:

Od 16. července je povinnost předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin, bez dalších karanténních opatření.

Občanům sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory) je povolen vstup na území bez povinnosti negativního testu COVID-19 bez karanténních opatření.

Na celém území Federace Bosny a Hercegoviny je povinnost nošení roušek i na otevřeném prostoru. Platí limity pro veřejná shromáždění venku i ve vnitřních prostorech (20 osob ve Federaci BA a 30 osob v RS). Ve Federaci BA je od 21 hod. do 5 hod. omezen pohybu občanů. Nočním podnikům je i nadále zakázána činnost. V Republice Srbské je v platnosti omezení shromažďování na max. 50 osob na otevřeném prostoru za respektování dalších epidemiologických pravidel (distance, roušky). Pravidla pro restaurační zařízení jsou max. jeden stůl na 10m2, max. 4 osoby za stolem, povinné masky aj.

 

6. Odkazy na místní instituce

Ministerstvo civilních záležitostí BaH http://mcp.gov.ba/?lang=en

Institut veřejného zdraví RS https://www.phi.rs.ba/index.php

Federální ústav pro veřejné zdraví https://www.zzjzfbih.ba/

Hraniční policie BaH http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read?pageId=21

Služba pro cizince http://sps.gov.ba/ulazak-stranaca-u-bih/