한국어  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace pro zájemce o stáž na zastupitelském úřadě v Soulu

Studujete v Korejské republice a chcete si rozšířit obzory v rámci diplomacie a zastoupení Česka v zahraničí? Staňte se stážistou a buďte součástí našeho týmu! 

Studujete a chcete si rozšířit obzory v rámci diplomacie a zastoupení Česka v zahraničí? Staňte se stážistou a buďte součástí našeho týmu! 

Kdo?

O studijní stáž si může zažádat každý vysokoškolský student na bakalářském, magisterském či navazujícím doktorském studijním programu. Absolventi bakalářských a magisterských studií se o stáž mohou ucházet až do jednoho roku po ukončení studia (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia; stáž se neumožňuje při distanční formě studia).

Jak?

V první fázi výběrového řízení nám zašlete:

  1. Motivační dopis – upřednostňujeme kratký a jasný pohled na to, proč být stážistou u nás na velvyslanectví. Napište také preferovaný termín výkonu stáže.
  2. Strukturovaný životopis, případně i doporučení.

V případě, že bude profil zájemce odpovídat potřebám zastupitelského úřadu, postoupí do druhého kola. Pak budete požádáni o zbylé dokumenty:

  1. Formulář „Žádost o uskutečnění stáže“. 
  2. Formulář pro „Souhlas s kopií a zpracováním osobních údajů“.  
  3. Potvrzení o studiu nebo doklad o úspěšném absolvování studia.
  4. Výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce).

 

Po sjednání detailů stáže dodají vybraní uchazeči také fotokopie dokladů totožnosti a kopii zdravotního pojištění pokrývajícího celou dobu výkonu stáže.

Uchazeč o stáž zašle výše uvedené dokumenty na emailovou adresu seoul@embassy.mzv.cz nebo consulate_seoul@mzv.cz.

Náplň stáže

Náplň stáže tvoří převážně práce s webovými stránkami a sociálními sítěmi, účast na akcích a výpomoc s jejich organizací, zpracovávání výstupů, překlad článků a další jednoduchá činnost spojená s chodem úřadu.

 

Podmínky?

Výběrové řízení představuje delší proces (k žádosti se vyjadřuje ZÚ Soul a ústředí MZV ČR), který trvá 1-2 měsíce. Kritéria výběru: odborné předpoklady a kvality uchazeče (mj. schopnost zpracovávat informace – v rámci výběrového řízení může být otestováno, mimo jiné také formou pohovoru), odborný zájem, jazyková vybavenost (anglický a český jazyk podmínkou, znalost korejského jazyka je výhodou). Žádosti o stáž je nutné doručit s dostatečným předstihem. Přesný termín začátku a konce stáže bude určen s ohledem k potřebám žadatele a zastupitelského úřadu.

Stáž nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí stážista sám. Na stáž není právní nárok.

Délka stáže: 2 - 6 měsíců

Stáž není placená. Na konci stáže dostanou stážisté závěrečné hodnocení ZÚ Soul shrnující výsledky stáže.

přílohy

Souhlas o pořízení kopie 53 KB DOC (Word dokument) 14.2.2022

Stáž 99 KB DOC (Word dokument) 14.2.2022