한국어  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Korejské republiky a návratu do Česka

Vzhledem k vývoji pandemie Covid-19 a častým změnám opatření korejské vlády aktualizujeme základní informace o možnosti cestování do Koreje a podmínkách pobytu v ní.

VSTUP NA ÚZEMÍ KOREJE

Vízum a K-ETA

Každý občan Česka si před cestou do Koreje musí vyřídit

- registraci v systému K-ETA (https://www.k-eta.go.kr/ nebo v mobilní aplikaci K-ETA) nebo

- vízum.

K-ETA se vztahuje na cesty z důvodu, jako je turistika, obchodní jednání, konference, krátkodobé studium (do 90 dnů), rodinná návštěva apod. Pokud se na účel návštěvy nevztahuje K-ETA nebo se jedná o pobyt delší než 90 dnů, je třeba požádat o příslušné vízum. Před cestou doporučujeme ještě konzultovat svoji situaci s Velvyslanectvím Korejské republiky v Praze.

PCR test před odletem

Před cestou do Koreje není třeba absolvovat test na koronavirus SARS-CoV-2. Pravidlo platí pro všechny bez ohledu na očkování od 3. září 2022. Povinnost absolvovat PCR test po příletu (viz níže) zůstává.

PCR test po příletu

Pro všechny cestující platí pravidlo, že se musí podrobit PCR testu na koronavirus.

V případě krátkodobé cesty je test proveden na vlastní náklady po příletu v testovacím centru na letišti (nebo na určeném testovacím místě).  Testovací centra jsou na letišti Incheon na terminálu 1 (východ/západ) a terminálu 2 (východ) otevřena nonstop. Výsledek bývá zasílán v řádu jednotek hodin. Je možné provést předchozí rezervaci termínu.

V případě dlouhodobého pobytu je jednou z variant test absolvovat v Public Health Center, zpravidla příslušném dle místa pobytu, nejpozději do konce následujícího dne po příletu.     

Výsledek testu je potřeba nahrát do systému Q-code (podrobněji viz níže). Osoby s pozitivním testem jsou dle závažnosti příznaků buď izolovány (nejčastěji na 7 dní) na adrese svého pobytu, hospitalizovány, nebo umístěny do izolace v určeném zařízení.

Karanténa

Od 8. června 2022 byla karanténa po příletu do Jižní Koreje zrušena pro všechny cestující ze všech zemí bez ohledu na očkování. 

Cestující jsou korejskými úřady vyzváni před vstupem do Koreje navštívit webové stránky Q-code a postupovat podle pokynů pro zadání požadovaných informací a dokumentů. Cestující do systému Q-code nahrávají informace o svém letu - letiště odletu, číslo letu a další relevantní údaje. Systém Q-code po schválení žádosti vydá cestujícím QR kód, který jim umožní rychlejší odbavení po příletu.

Po obdržení výsledku testu absolvovaném po příjezdu do země, je třeba i tento nahrát do webové stránky Q-code („registration of post-entry inspection“). Výsledek (screenshot SMS zprávy s výsledkem nebo dokument z testovacího centra) musí obsahovat jméno, název testovacího zařízení a výsledek PCT testu. Povinnost nahrání výsledku testu do Q-code se týká i osob, které formulář Q-code před vstupem do země nevyplnily.

Re-Entry Permit pro dlouhodobé rezidenty v Koreji

Povinnost žádosti o „Re-Entry Permit“ pro držitele dlouhodobých víz je od 1. dubna 2022 zrušena a víza tedy již po opuštění Korejské republiky bez zažádání o „Re-entry Permit“ nepropadají. 

Znovu zavedením „Re-Entry Permit Exemption“ se mohou držitele dlouhodobých víz vrátit zpět na území Korejské republiky po dobu jednoho roku (dvou let pro obyvatele s trvalým pobytem) od data odjezdu bez potřeby zažádat o „Re-Entry Permit“. V případě odjezdu na dobu delší než jeden rok je „Re-entry Permit“ stále vyžadován. 

 

OČKOVANÉ OSOBY

Aktuálně se jedná o méně důležité téma vzhledem k faktu, že očkování se pro vstup do země či pohyb po ní nijak nevyžaduje.

Cestovatelé, kteří byli očkováni v zahraničí se mohou nechat zaregistrovat v korejském systému (vyřizuje místně příslušný zdravotnický úřad „Health Center“). K registraci očkování jsou mj. potřeba dokumenty s potvrzením o každé dávce očkování.

Plné očkování (ve většině případů dvě dávky) je uznáváno po dobu 6 měsíců od poslední dávky. Cizinci starší 11 let se mohou v Koreji nechat bezplatně očkovat. To platí také pro posilující očkovací dávku, tzv. "booster" s tím, že se může nechat naočkovat cizinec starší 18 let a po 3 měsících od poslední dávky. K bezplatnému naočkování "booster" dávkou v Koreji stačí registrace na "Health Center". Očkovací certifikát s "booster" dávkou má neomezenou platnost.

Bezplatné očkování mohou získat také cizinci nelegálně pobývající na korejském území, ale nepředpokládáme, že by mezi nimi byli občané Česka.

 

TESTOVANÉ OSOBY

Pro vstup do veřejných zařízení nejsou vyžadována potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-Cov-2.

 

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Plně očkovaným osobám, které mají (po plném očkování) potvrzení o prodělání Covid-19 od korejských úřadů, se toto potvrzení uznává jako "booster" dávka. Korejská vláda uznává pouze certifikát o prodělání Covid-19 vydaný korejskými institucemi.

 

DĚTI

Po příletu do Koreje se na děti vztahuje povinnost podstoupit PCR test (a to včetně kojenců a nemluvňat). Korejské úřady bývají v tomto nekompromisní a prostor pro vyjednávání většinou neexistuje.

 

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Nejjednodušší způsob příjednového formuláře je získání QR kódu ze systému Q-code – podrobnosti viz výše v VSTUP NA ÚZEMÍ KOREJE - Karanténa. Q-code nahrazuje příjezdové formuláře týkající se symptomů, zdravotního stavu a zahrnuje řadu informací pro využití korejských úřadů. Alternativně lze též vyplnit papírové formuláře (cestující je obdrží v letadle a/nebo po příletu).

Přijíždějící osoby jsou po příletu vyzváni, aby poskytly platné kontaktní korejské telefonní číslo a adresu svého pobytu po příletu. Pokud nemají korejské telefonní číslo, je vhodné disponovat korejským telefonním číslem na kontaktní osobu v Koreji. Telefonní číslo může být využito pro sledování zdravotního stavu ze strany korejských institucí nebo např. pro kontakt v případě pozitivního záchytu na palubě letadla.

 

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Korejská vláda pravidelně aktualizuje systém opatření sociálního distancování. Vzhledem k tomu, že se opatření často mění, doporučujeme sledovat příslušné webové stránky (viz níže) a s dotazy se obrátit na Velvyslanectví Koreje v Praze. Od začátku května 2022 není venku vyžadováno nosit roušky a respirátory. V budovách a uzavřených prostorách (např. včetně veřejné dopravy) nadále platí povinnost zakrýt si ústa a nos rouškou nebo respirátorem.

 

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Pokud má cizinec podezření na onemocnění Covid-19, je doporučeno nejprve zavolat do zdravotnického střediska nebo do call centra KDCA – korejské číslo 1339 (k dispozici i v cizím jazyce, mezinárodní formát +82-2-1339). Následně je třeba postupovat dle pokynů z call centra KDCA, nosit respirátor a nechat si udělat PCR test. Při odebrání vzorku pro PCR test může být cizinec dotazován na své cesty a kontakty v uplynulých dnech.

 

TRANZIT

Osoby tranzitující v Koreji nemusí vyplňovat imigrační dokumenty, nemají povinnost předložit negativní PCR test. Tranzitující cestující mají povinnost si ověřit požadavky na vstup do země, kam mají namířeno. V tranzitních prostorách letišť nejsou k dispozici zařízení pro testování na koronavirus SARS-Cov-2.

 

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Relevantní informace je možné nalézt na následujících internetových stránkách korejských úřadů:

http://kdca.go.kr/index.es?sid=a3 (KDCA, Korejské centrum pro kontrolu nemocí)

http://www.mohw.go.kr/eng (Ministerstvo zdravotnictví)

http://www.moel.go.kr/english (Ministerstvo zaměstnanosti a práce)

http://english.moe.go.kr (Ministerstvo školství)

http://mogef.go.kr/eng (Ministerstvo pro genderové záležitosti a rodinu)

http://mois.go.kr/eng  Ministerstvo vnitra a bezpečnosti)

http://english.moef.go.kr (Ministerstvo financí)

https://www.mofa.go.kr/eng/index.do (Ministerstvo zahraničních věcí)

 

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČESKA

Pro návrat českých občanů do své země platí pravidla, které naleznete zde.