한국어  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřovací úkony pro veřejnost

Velvyslanectví na žádost občana provede ověření dokumentu, konkrétně se jedná o tyto typy ověřovacích úkonů:
 
1 ) ověření podpisu
2 ) ověření kopie
3 ) ověření překladu
 

1 ) ověření podpisu

Občan přinese listinu na velvyslanectví, kde ji před pracovníkem velvyslanectví podepíše. Přinese-li již podepsanou listinu, prohlásí před pracovníkem velvyslanectví tento podpis za vlastní. Svou totožnost musí žadatel doložit předložením platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Ověření podpisu lze provádět pouze za osobní přítomnosti dotyčné osoby.

Velvyslanectví neprovede ověření podpisu na nevyplněné listině. Podobně lze provést ověření podpisu pouze na listinách, jejichž jazyku pracovník velvyslanectví rozumí. V současnosti se jedná o jazyk český, slovenský, korejský, anglický, francouzský.

2 ) ověření kopie

Občan přinese originál listiny a příslušný počet kopií, které požaduje ověřit. Nelze však ověřovat kopie úředních průkazů, šeků, losů, cenných papírů, rysů nebo technických kreseb apod.


3 ) ověření překladu

Překlad si klient vyhotoví sám, případně si jej nechá vyhotovit od překladatelské firmy. Takto vyhotovený překlad předloží na velvyslanectví, kde je na překlad za poplatek připojena ověřovací doložka. Podmínkou ověření je naprostá věrnost originálu s překladem. Nejste-li si jisti, svěřte překlad profesionálnímu překladateli do a z českého jazyka.


4 ) ověření korejských úředních razítek

Jelikož jsou ČR i Korea signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin sjednanou v Haagu dne 5. 10. 1961, veřejné listiny jsou ověřovány apostilou. Není je tedy třeba dále ověřovat na velvyslanectví.

 

Poplatky jsou stanoveny zákonným předpisem v Kč a jejich výše v KRW se měsíčně přepočítává dle platného kursu, může se tedy měnit.