한국어  english  česky 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Níže jsou zveřejňovány písemnosti, které nelze žadatelům doručit prostřednictvím zastupitelského úřadu poštou nebo v osobním styku.

Na Úřední desce Vvelvyslanectví Česka v Soulu jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení par. 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Seznam písemností, které nelze doručit:

 

Výzva č. j. OAM-91633-11/ZM-2021 ze dne 04.01.2022; datum zveřejnění: 08.03.2022, datum stažení: 23.03.2022

 

přílohy

Výzva OAM-91633-11/ZM-2021 141 KB PDF (Acrobat dokument) 8.3.2022