한국어  english  česky 

rozšířené vyhledávání

Zápisy matričních událostí a vydávání matričních dokladů

Žádosti o zaslání matričního dokladu z ČR

Občan ČR může požádat o vydání matričního dokladu ( rodný, oddací a úmrtní list ) nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a jeho zaslání z ČR do zahraničí. Je třeba výslovně uvést, zda občan požaduje rovněž ověření apostilou… více ►

Zápisy matričních událostí do Zvláštní matriky v Brně

Pokud dojde k matriční události v době, kdy občan ČR pobývá v cizině, velvyslanectví na jeho žádost zprostředkuje zapsání takové matriční události do Zvláštní matriky v Brně. Matriční událostí se rozumí narození, uzavření manželství nebo úmrtí… více ►

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky s trvalým pobytem na území České republiky. Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na… více ►