한국어  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Smluvní základna

Aktuálně je mezi ČR a KR v platnosti 15 mezinárodních bilaterálních smluv a programů:

 

1.  Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách, Soul, 26. 10. 1990, č. 5/2004 Sb. m. s.

2.  Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, Soul, 27. 4. 1992, č. 124/1995 Sb.

3.  Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, Soul, 27. 4. 1992, č. 125/1995 Sb.

4.  Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky, Soul, 6. 10. 1994, č. 230/1994 Sb.

5.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti, Soul, 6. 10. 1994, č. 163/1995 Sb.

6.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, Praha, 1. 3. 1995

7.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci, Praha, 4. 3. 1995

8.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie, Soul, 16. 3. 2001, č. 83/2001 Sb. m. s.

9.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách, podepsané dne 26. října 1990 sjednaná výměnou nót, Praha, 14. 2. 2005, č. 107/2005 Sb. m. s.

10.  Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, Praha, 14. 12. 2007, č. 80/2008 Sb. m. s.

11.  Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, Soul, 1. 7. 2008, č. 81/2008 Sb. m. s.

12. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky, Praha, 21. 4. 2009, č. 63/2009 Sb. m. s.

13. Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2009 – 2011, Soul, 30. 12. 2009, č. 16/2010 Sb. m. s.

14. Dohoda o pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, 19. 12. 2011, č. 55/2012 Sb. m. s.

15. Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na období 2014-2016.

16. Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsána 12. 1. 2018.