česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Provincie Anhui: hlavní město Hefei

(Archivní článek, platnost skončena 02.03.2021 / 03:45.)

 

Provincie Anhui se nachází v jihovýchodní části ČLR v blízkosti hospodářské zóny delty řeky Yangtze. Jedná se o vnitrozemskou provincii s celkovou rozlohou 139 600 km čtverečních. Tato plocha zaujímá cca 1,45% celkového území ČLR.

Přes území Anhui protékají dvě velké čínské řeky Yangtze a Huaihe, které provincii fakticky rozdělují na tři různá topografická pásma:

- rovinatou Huaibei

- pahorkatinu Jianghuai

- hornatou Jiangnan

Klimaticky se Anhui nachází na rozhraní subtropického a umírněného pásma s charakterem podnebí polovlhkým s monzunovými dešti. Roční průměrná teplota vzduchu se pohybuje od 14 - 17 stupňů Celsia.

Administrativní a správní členění provincie se dělí na 11 provinčních municipalit s hlavním městem Hefei. Celkový počet obyvatel provincie dosahuje přes 60 mil.

Historicky se vznik provincie vztahuje k dynastii Qing, resp. roku 1667. První známky civilizačního osídlení se na území provincie nacházejí již ve starší době kamenné.

Ekonomická charakteristika provincie Anhui

Provincie je bohatá na nerosty a minerální zdroje. Na území Anhui bylo objeveno 135 druhů minerálních zdrojů a 67 jejich rezervoárů bylo verifikováno. Kromě toho se v Anhui nachází 667 dolů, z čehož 370 je plně provozováno. Z významných nerostů se v provincii těží uhlí, železná ruda, měď, fosfor, cement, síra aj. Rezervy uhlí dosahují 24,66 mld. t., což představuje 6 místo v rámci ČLR a první ve východní Číně. Rezervy železné rudy řadí Anhui na 5 místo v ČLR ( 2,96 mld. t ). Rezervy mědi dosahují 3,68 mil t. (5. místo v ČLR a 2. místo ve východní Číně).

Anhui je rovněž bohatá na ložiska nafty a plynu. Jedná se o 12 sedimentačních nádrží, které skýtají dobré podmnínky pro další exploataci těchto zdrojů. Prakticky všechny nerosty a minerální zdroje se nacházejí podél obou zmiňovaných řek. To znamená, že z hlediska dalšího rozvoje těžby a použití zdrojů včetně jejich dopravy, se jedná o velmi výhodnou lokalizaci.

Provincie Anhui má rovněž příznivé podmínky s ohledem na rozvoj zemědělské výroby. Převážná část zemědělské půdy je úrodná, množství srážek a teplý klimat jsou dalšími faktory umocňujícími potenciální možnosti rozvoje tohoto důležitého sektoru. Hlavními produkty rostlinné výroby jsou rýže, pšenice, boby, kukuřice a sladké brambory. Významné je i pěstování tzv. ekonomických druhů produkce, jako napřiklad řepkového semene, tabáku, čaje, juty, bavlny apod.

Provincie je rovněž bohatá na energetické a ostatní surovinové a zpracované zdroje. Z energetických zdrojů je nejvýznamnější uhlí a k tomu navazující výroba oceli a hutnických materiálů. Výroba chemických produktů jako močovina, syntetický kaučuk patří v této oblasti rovněž k prioritám průmyslového rozvoje provincie.

Anhui zároveň nezaostává i v produkci lehkého průmyslu, ve kterém dominuje výroba domácí elektroniky (včetně ledniček a praček, TV apod). cigaret a likérů, jakož i chemických spotřebních výrobků.

Dalším charakteristickým rysem ekonomického profilu provincie je poměrně silná vědecko-technická a technologická základna. Některé z technických projektů provincie se řadí ke špičkovým v rámci celé ČLR. Jedná se například o první v ČLR synchronní radiační laboratoř, význmané projekty nukleární fáze, nových hybridů odrůd rýže, digitální technologie, buněčné inženýrství apod.

V neposlední řadě pak provincie Anhui začíná být známým centrem turistického ruchu. Na jejím území se nachází 5 horských národních parků a 3 kulturní národní centra. Některé památky jsou chráněny v rámci UNESCO ( Mount Huangshan neboli Žluté hory).