česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Provincie Jiangsu: hlavní město Nanjing

(Archivní článek, platnost skončena 02.03.2021 / 03:45.)

 

Provincie Jiangsu se nachází na východním pobřeží ČLR v oblasti delty řeky Yangtze.

Rozloha: 102,6 tis. km čtverečních, t.j. 1,06% rozlohy ČLR

Počet obyvatel: 71,1 mil. (hustota obyv. 689 lidí na km čtver.)

Míra porodnosti: 12,11 promile

Podnebí: horké, vlhké s množstvím srážek a slunečních dnů. Průměrná roční teplota činí 13,5 stupňů Celsia.

Hlavní město: Nanjing

Administrativně správní členění: 11 měst pod provinční jurisdikcí, 32 okresů.

Ekonomická charakteristika provincie:

Geografické podmínky provincie vytvářejí příznivé parametry pro hospodářský rozvoj. Především dostatek úrodné půdy, rozvinuté komunikace, množství jezer a řeka Yangtze. Provincie je v Číně známá jako "země ryb a rýže". Jiangsu je rovněž bohatá na minerální zdroje (800 objevených nalezišť a odkryté rezervy 320 druhů minerálů - ropa, železná ruda, uhlí, sůl atp.). Provincie Jiangsu patří mezi nejrozvinutější provincie v ČLR s velkou průmyslovou tradicí a vysokou úrovní rozvoje vědy a techniky. Tak například 7 okresů provincie patří mezi prvních 10 nejvyspělejších venkovských okresů v ČLR. Mezi 100 nejrozvinutějšími městy Číny je 6 měst provincie Jiangsu (Nanjing, Suzhou, Wuxi, Changzhou, Nantong, Yangzhou). Vysoká je rovněž úroveň zemědělské výroby, která se vyznačuje vysokým stupněm mechanizace a intenzívními metodami zpracování a pěstování zemědělské produkce.

Klíčovými průmyslovými odvětvími provincie Jiangsu jsou:

- infrastruktura

- petrochemický průmysl

- průmysl stavebních materiálů

- elektronický průmysl

- automobilový průmysl

 

Hlavní město Nanking /Nanjing/

Nanking, hlavní město provincie Jiangsu, leží na jižním břehu zátočiny řeky Yangtze na úpatí Purpurových a Zlatých hor. Navzdory obvyklé expanzi moderní zástavby stále patří k nejmalebnějším čínským městům. Ulice městského centra dodnes respektují rozvržení z doby dynastie Ming, městské hradby, původně dosahující délky přes 30 km, jsou z valné části zachovalé. Nejsou vedeny důsledně pravoúhle, jak bývalo zvykem, přizpůsobily se přirozenému profilu členitého terénu nádherného okolí města. Charakteristické klidné a příjemné bezvětří, tak vzácné kdekoliv v Číně, prostupuje ulicemi lemovanými alejemi stromů.

Nanking byl celkem osmkrát sídelním městem regionálních impérií různých dob v průběhu uplynulých 2000 let. Díky tomu se stal významným střediskem vzdělanosti, obchodu, řemesel, později průmyslu, zejména loďařského, na jeho území vyrostl nespočet výstavných paláců a templů. V Nankingu pobývali významní básníci období dynastie Tang, Li Bai a Bai Juyi.

První vládce dynastie Ming, Hongwu, učinil Nanking hlavním městem sjednocené Číny v roce 1368. V té době se zde usídlilo 20.000 nejbohatších rodin, které významně financovaly další rozkvět města.

Roku 1928 se Nanking stal také centrem republikánské Číny. V průběhu čínsko - japonské války (1937-45) zde Japonci zmasakrovali 100.000 civilních obyvatel. Nanking zůstal hlavním městem do roku 1949.

K nejvýznamnějším městským památkám náleží hradby z doby dynastie Ming, ke shlédnutí nejlépe z parku obklopujícího jezero Xuanwu. Městská brána (Zhongua City Gate) postavená z kamenů i cihel, označených jmény výrobců, má tři vnitřní brány ke ztížení úlohy případných obléhatelů. Z bašty brány je nádherný výhled na město.

Nedaleko brány se nachází Taipingské museum věnované Taipingské rebelii (1851-1864). Je umístěno v paláci a zahradách jednoho z vůdců Taipingského hnutí. Nedaleko je rovněž Konfuciánský chrám, oblast kolem chrámu zvaná Fuzimiao je čtvrtí restaurací a obchůdků.

V atraktivní moderní budově konstruované v tradičním stylu se nachází nankingské Museum provincie (Provincial Museum) obsahující na 400. 000 exponátů vystavovaných v sedmi halách a řazených chronologicky od 11. stol. př. n. l. do současnosti.

Nedaleko muzea se ve stínu stromů nacházejí ruiny paláce dynastie Ming, dle něhož bylo vystavěno Zakázané město v Pekingu.

K významným památkám dynastie Ming náleží rovněž Drum Tower (Gu Lou) a Bell Pavilion (Dazhong Ting).

Mimo území historického centra je vhodné navštívit např. most přes řeku Yangtze (Yangtze River Bridge), vždy připomínaný jako výsledek čínského umu v souvislosti s odmítnutím jeho výstavby Rusy - s jejich zdůvodněním, že je to nemožné.

Zasazeno do svahů Purpurových a Zlatých hor nachází se Sunjatsenovo mauzoleum. Východně od historického centra města vede bambusovými hájky cesta ke hrobce, v níž je uložen první vládce dynastie Ming, Zhu Yuanzhang.

Východně od Sunjatsenova mauzolea se nachází Linggu Pagoda z r. 1929.

V současnosti je Nanking hlavním průmyslovým centrem provincie Jiangsu, pořadatelem mezinárodních veletrhů a konferencí, je vstupní branou údolí delty řeky Yangtze.