česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

CzechTrade

O CzechTrade
 

CzechTrade je agenturou na podporu exportu podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu. Cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí.

Agentura CzechTrade je již šestnáctým rokem partnerem českých firem na cestě k jejich zahraničním exportním a investičním úspěchům.

Prostřednictvím balíčků i individuálních služeb, klientským přístupem společně se zahraniční sítí svých zahraničních kanceláří agentura CzechTrade pomáhá českým exportérům při jejich strategickém rozhodování o působení na světových trzích.

 

Kontakty
Aleš Červinka

Aleš Červinka

Ing. Aleš Červinka

ředitel regionálního centra

vedoucí zahraniční kanceláře Guanzhou

vedoucí zahraniční kanceláře Shanghai

CzechTrade Office
Junling Plaza
No. 500 Chengdu North Rd., Room 1106
Huangpu District 
200003 Shanghai
China
email: shanghai@czechtrade.cz
www: http://www.czechtrade-china.cn