česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
economy_logo
Foto: Al Bawaba
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Propad ekonomiky města Šanghaj v druhém čtvrtletí roku 2022

V nedávno zveřejněných datech (agregovaných za celé první pololetí) se v plné míře projevil dopad uzávěry města Šanghaj a čínské politiky nulové tolerance proti Covid-19.
 

Ekonomika města se během dubna a května v podstatě zastavila a HDP města se v druhém čtvrtletí propadlo o 13,7 %. Šanghaj se tak ve srovnání HDP s ostatními regiony umístila až na 13. místě. Po ukončení uzávěry došlo k obnovení ekonomické aktivity a růstu, stále však panuje značná nejistota způsobená pokračující politikou nulové tolerance.

 

Ekonomická data agregovaná za první pololetí roku 2022 města Šanghaj a okolních provincií Zhejiang, Jiangsu a Anhui.

 

Shanghai data Q2 2022

Shanghai data Q2 2022

 

Průmyslová produkce s přidanou hodnotou firem nad určitou velikost ve městě Šanghaj v 1. pololetí roku meziročně klesla o 11,3 %, přičemž v měsíci červnu meziročně vzrostla o 13,9 %. Obdobná byla situace v zahraničním obchodu. Celkový dovoz a vývoz se v druhém čtvrtletí snížil o 0,6 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, zatímco v červnu došlo k nárůstu o 9,6 %. Finanční služby, informační služby apod. si udržely poměrně svižné tempo růstu. Naopak nejvíce zasažený velkoobchod a maloobchod zaznamenal pokles o 12,5 %.

Ve snaze podpořit růst ekonomiky vydaly místní vlády již průběhu května řadu podpůrných opatření (viz předchozí článek na webu GK Šanghaj). Vláda města Šanghaj dále vydala "Shanghai Action Plan for Accelerating Economic Recovery and Revitalization" v jehož rámci např. podpořila velké komerční podniky, e-commerce platformy a další podniky, aby různými způsoby vydávaly kupony s cílem podpořit spotřebu. Dále tento akční plán poukázal na potřebu optimalizovat plány a aktivity tzv. „shopping festivals“, kterých se v průběhu roku koná již více než tucet. Vláda současně poskytne přiměřenou finanční podporu podnikům s inovativními formáty, modely a kreativní činností, které významně přispějí k růstu spotřebitelského trhu.

Za účelem podpory obnovy podniků zahraničního obchodu navrhl Stálý výbor Státní rady na začátku června prostudovat postupně snižování nebo osvobození příslušných přístavních poplatků. V souvislosti pak nedávno vydala řada přístavů v oblasti delty řeky Yangtze, včetně přístavu Ningbo, oznámení o částečném snížení poplatků a osvobození od daně.

Jakákoliv opatření směřující k podpoře růstu čínské ekonomiky jsou nicméně permanentně omezována politikou nulové tolerance a stále častější frekvencí lokálních uzávěr a restrikcí souvisejících s výskytem nových, nakažlivějších variant Covid-19. V druhé polovině roku lze také očekávat sílení externích tlaků souvisejících s vývojem světové ekonomiky a další snížení zahraniční poptávky po čínských exportech, přičemž město Šanghaj a okolní provincie vytváří téměř 40 % čínského exportu. Zapomínat nesmíme ani na hluboké problémy čínského realitního trhu. Ekonomika města Šanghaj a okolních provincií se od června sice pomalu vzpamatovává, ale v druhém pololetí má před sebou mnoho výzev, které zcela jistě povedou k přehodnocení dříve stanovených ekonomických cílů.

Přehodnocení strategie na druhé pololetí by měly provést také firmy, včetně českých, které na čínském trhu působí. Je třeba být alespoň v určité míře připraven na místní uzávěry vedoucí k narušení dodavatelských řetězů, či k omezení pohybu pracovníků. Pro zahraniční firmy bude zároveň těžší udržet současné a přilákat nové zahraniční pracovníky. Sporadické uzávěry vedou mimo jiné i k snižování platů, zastavení nabírání nových pracovníků, či k propouštění, což se dále negativně projevuje na spotřebě. Právě ochablá spotřeba zůstane i v druhém pololetí velkou výzvou.

 

Lukáš Svatek, ekonomický diplomat GK Šanghaj