česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přijímání žádostí o víza a pobyty na Generálním konzulátu ČR v Šanghaji s ohledem na COVID-19

Generální konzulát České republiky v Šanghaji  postupně obnovuje v omezené míře některé úkony v rámci vízové agendy.


I.)

Žádáme žadatele o důsledné dodržování hygienických opatření při návštěvě konzulátu. Při návštěvě konzulátu se bude vyžadovat dezinfekce rukou, použití roušky a zachování rozestupu alespoň 2 metry. Bude omezen počet osob, které mohou v daný moment pobývat ve vnitřních prostorách konzulátu. 

Zároveň žádáme o pochopení, že objem žádostí, který lze při dodržování protiepidemiologických postupů přijmout a vyřídit, nemůže nikterak dosahovat objemu běžného před nouzovým stavem. 

Snahou Ministerstva zahraničních věcí ČR je znovu umožnit příjezd těm cizincům, kteří k cestám a pobytu v ČR potřebují vízum. Zároveň ovšem uprostřed pokračující pandemie nebude možné vyjít vstříc všem žadatelům, kteří by o požádání měli zájem. Přestože došlo k plnému obnovení agendy dlouhodobých víz a pobytů, žádosti o krátkodobá víza budou nadále přijímány v omezeném rozsahu - viz přehled v bodě II. tohoto článku. Rozsah vízových služeb, které konzulát může poskytovat, je dán aktuálním Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. 


II.)

Konkrétní rozsah aktuálně vykonávané vízové agendy lze nalézt zde

Agenda dlouhodobých víz a pobytů je již plně obnovena. V případě, že žadatel o dlouhodobé vízum či dlouhodobý pobyt, který podal svou žádost na Generálním konzulátu ČR v Šanghaji, obdržel souhlasné stanovisko Ministerstva vnitra ČR a vízum mu nemohlo být vylepeno z důvodu ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nechť kontaktuje konzulát. 


III.)

Povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění.

Více informací naleznete zde


IV.)

UPOZORNĚNÍ – umožnění vstupu na území ČR

Cizí státní příslušníci jsou žádáni, aby si před cestou ověřili podmínky vstupu do České republiky.

Cizinci jsou obdobně povinni ověřit si případná karanténní opatření, která se na ně budou při / po příjezdu do České republiky vztahovat. Karanténní opatření mohou zahrnovat povinnost předložit negativní test na Covid-19.

Informace je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví."


V.)

Další informace:

● Ministerstvo vnitra - informace ke koronaviru (vč. podmínek vstupu cizinců na území ČR a karanténních opatření)

● Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 (tzv. "zelený seznam")

● BEFORE YOU TRAVEL: Step-by-step guide on quarantine measures

● Poskytování vízových služeb a hygienická opatření

● Předkládání dokladu o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

● Zastupitelské úřady ČR