česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2022

Prezident ČR vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR na pátek 23. září 2022 a sobotu 24. září 2022. V případě konání 2. kola voleb se toto bude konat v pátek 30. září 2022 a v sobotu 1. října 2022.
 

Hlasování proběhne pouze ve volebních obvodech na území České republiky; na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí hlasování probíhat nebude.

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Šanghaji mohou do 14. srpna 2022 požádat o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Potvrzení o vyškrtnutí následně doloží přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

V případě, že volič nepožaduje vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeného Generálním konzulátem ČR v Šanghaji, může náš konzulát požádat o vydání voličského průkazu, a to podáním:

 

1) písemně (v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím datové schránky) do 16. září 2022 nebo

2) osobně do 21. září 2022 do 16 hod SEČ

 

Generální úřad ČR v Šanghaji předá voličský průkaz nejdříve dne 8. září 2022 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádající o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič může osobně požádat o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu.

Prezident republiky stejným rozhodnutím současně vyhlásil i volby do zastupitelstev obcí. Voliči nemohou ve volbách do zastupitelstev obcí hlasovat na GK Šanghaj, ani jim náš konzulát nevydá pro tyto volby voličský průkaz. Voliči, kteří jsou zapsání ve zvláštním seznamu voličů vedeného GK Šanghaj, bude ve volbách umožněno hlasování, aniž by musel obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu okrskové volební komisi předložit potvrzení o vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu.

Bližší informace o volbách do Senátu Parlamentu ČR naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

Přílohy:

Volební obvody

Vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR.

přílohy

Volební obvody_2022 155 KB PDF (Acrobat dokument) 13.6.2022

Vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu 2022 516 KB PDF (Acrobat dokument) 13.6.2022