česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Šanghaji.  jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

WU Jianmei

Vyvěšeno dne: 03/12/2021

Svěšeno dne: 19/12/2021

přílohy

WU Jianmei 783 KB PDF (Acrobat dokument) 3.12.2021