česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Šanghaji.  jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Oznámení o možnosti převzít písemnost: Výzva

FENG SHUNKAI

Vyvěšeno dne: 15. 02. 2022

Svěšeno dne: 03. 03. 2022

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost: Rozhodnutí

WU Jianmei

Vyvěšeno dne: 23. 02. 2022

Svěšeno dne: 11. 03. 2022

přílohy

FENG Shunkai 138 KB PDF (Acrobat dokument) 15.2.2022

WU Jianmei - Rozhodnutí 3 MB PDF (Acrobat dokument) 23.2.2022