česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Aktuální informace k cestám do zahraničí lze nalézt na rozcestníku MZV ČR.
Aktuální informace k cestování do Číny a návratu do ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 lze nalézt na webových stránkách 
Velvyslanectví ČR v Pekingu.

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►

Systém pro objednávání žadatelů o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu

Žadatelé a rezidenti z provincií spadajících do působnosti našeho zastupitelského úřadu ( provincie Zhejiang, Jiangsu a Anhui a město Šanghaj), kteří budou chtít podat žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu na Generálním… více ►

Povinnost žadatele o dlouhodobé vízum/ dlouhodobý pobyt předkládat výpis z rejstříku trestů

varovani_symbol

Generální konzulát ČR v Šanghaji upozorňuje na nutnost překládat výpis z rejstříku trestů při podání žádostí o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty. více ►

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

info_1

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. více ►

Povinnost cizinců absolvovat adaptačně-integrační kurzy

pisemne_testy

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Novela Vízového kodexu

thumb

Dne 2. února 2020 vstoupila v účinnost novela Vízového kodexu. Některé změny, které se dotýkají i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. více ►

Informační publikace pro cizince a Mapa pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR

S cílem pomoci cizincům v orientaci v nových podmínkách v předmigračním období níže uvádíme odkazy na informační publikace pro cizince a mapu pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky. více ►