česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Účel pobytu

Turistika, lázeňský pobyt, léčba

Schengenské (krátkodobé) vízum za účelem turistiky, lázeňského pobytu, léčby apod. více ►

Obchodní cesta, jednání, konference či seminář

Schengenské (krátkodobé) vízum za účelem obchodní cesty, jednání, účasti na konferenci či semináři. více ►

Kultura / Sport

Schengenské (krátkodobé) vízum za účelem kulturních/sportovních akcí. více ►

Ověřené pozvání cizinecké policie

Schengenské (krátkodobé) vízum na základě pozvání ověřeného Službou cizinecké policie více ►

Návštěva rodiny / přátel

Seznam podpůrných dokladů, které musejí předložit žadatelé cestující za účelem návštěvy rodiny/přátel. více ►

Rodinný příslušník EU

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí jeho manžel, rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti, dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana EU a nezaopatřený přímý příbuzný ve… více ►

Studium nebo vědecký výzkum

Schengenské (krátkodobé) vízum za účelem studia nebo vědeckého výzkumu více ►

ADS skupiny

Zde naleznete tabulku, která shrnuje náležitosti žádosti, které cestovní kanceláře předkládají, když žádají o ADS schengenská víza ve vízovém centru v Chengdu, Chongqingu a Kunmingu. více ►