česky  english 

rozšířené vyhledávání

Informace pro cestování a pobyt v Singapuru i ČR

V této sekci se nachází důležité informace pro krátkodobé cestování Čechů do Singapuru a jejich návrat do ČR, případně pro jejich dlouhodobý pobyt zde.

Jste-li český občan ve velmi vážné osobní nouzi, kterou nelze řešit ve standardních otevíracích hodinách konzulátu (např.: ztráta nebo odcizení cestovních dokladů hrozí-li zmeškání letu, nehoda, hospitalizace, ohrožení života, zadržení policií apod.), spojte se s námi na nouzovém telefonním čísle +65 9011 6411.

Pokud v Singapuru dlouhodobě žijete a potřebujete standardní služby konzulátu, naleznete je v přílušné sekci našich stránek. Pokud jste krajan/ka a rád/a byste zůstal/a v kontaktu s Velvyslanectvím tím, že se registrujete do naší databáze krajanů, prosím, napište nám e-mail na singapore@embassy.mzv.cz .

V této sekci se nacházejí i odkazy na základní informace (v angličtině) pro cizince, kteří chtějí cestovat do Česka, či v něm dlouhodobě pobývat.

Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Velvyslanectví ČR v Singapuru

Žádosti o poskytnutí termínu k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Velvyslanectví ČR v Singapuru je možné zasílat stanoveným způsobem dne: 12. prosince 2022, od 14:00 (singapurského času). Upozorňujeme, že v měsíci prosinci 2022 bude… více ►

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Singapuru a návratu do ČR

varovani_symbol

Do Singapuru mohou v současnosti vstoupit pouze plně očkované osoby (definice viz níže v části "očkované osoby"), avšak za jakýmkoli účelem (tedy včetně turistického či obchodního). více ►

Pravidla návratu do ČR

covid_letadlo

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v ČR a ve světě a jeho dopadům Ministerstvo zdravotnictví ČR ruší s účinností od 9. dubna 2022 všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí.… více ►

Informační projekt pro cizince „Příští zastávka ČR“.

Výkon práva na přístup do Schengenského informačního systému

ČR jako součást schengenského prostoru využívá Schengenský informační systém (SIS). více ►

Základní informace o Singapuru

Níže uvádíme nejzákladnější charakteristiku Singapuru jakožto turistické destinace či za účelem krátkodobého pobytu. Více informací je možné získat z otevřených zdrojů, jako například Wikipedia, či na oficiálních stránkách pro turisty (v… více ►

Co dělat při ztrátě cestovního pasu

thumb

Ztrátu i odcizení cestovního pasu je třeba neprodleně nahlásit místní policii a vyžádat si od ní protokol. Na základě tohoto protokolu vám bude na Velvyslanectví ČR v Singapuru vystaven náhradní cestovní doklad ("cestovní průkaz") pro návrat do… více ►