česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výplata důchodu do zahraničí

Pro výplatu důchodu do zahraničí je nutné zaslání formuláře "Potvrzení o žití" na adresu ČSSZ s ověřeným vlastnoručním podpisem. Ten ověřuje cizozemský orgán, úřad, instituce apod., který je podle vnitrostátních předpisů státu bydliště důchodce nebo jeho opatrovníka oprávněn úředně ověřovat podpisy občanů (např. místní, obecní, městský úřad, radnice, matrika, příp. místní pobočka instituce odpovědná za důchodové pojištění apod.). Vlastnoruční podpis může být ověřen i českým velvyslanectvím v cizině.

Výše uvedené orgány, úřady, instituce ověří pouze vlastnoruční podpis důchodce nebo jeho opatrovníka tj. skutečnost, že se tato osoba po prokázání své totožnosti před úřední osobou vlastnoručně na formuláři „Potvrzení o žití" podepsala. Od zmíněných úřadů nelze požadovat ověření ostatních údajů uvedených na formuláři. Za správnost, úplnost a pravdivost těchto údajů odpovídá pouze příjemce důchodu z České republiky - důchodce nebo jeho opatrovník.

Na následujících odkazech najdete další informace České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) ohledně podmínek pro výplatu důchodu osobám žijícím mimo území ČR:

Více informací na stránkách ČSSZ

Online Formulář Potvrzení o žití ze stránek ČSSZ