česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Singapuru a návratu do ČR

Níže přinášíme aktualizované informace o omezení pro české cestovatele do Singapuru.

Změny dne 4. 1. 2022: Změna struktury článku. Dále pro přílety (ne-VTL) od 23,59 dne 7. 1. 2022 a dále není nutné realizovat PCR test po příletu do Singapuru.

VSTUP NA ÚZEMÍ SINGAPURU Z ČR (tranzit v jiné zemi max. 24 hodin)

V současné době není možné do Singapuru přicestovat z ČR za účelem krátkodobého (typicky turistického či obchodního) pobytu. Všichni cestovatelé bez singapurského občanství, ale s trvalým pobytem, pracovním povolením, či dalšími formami dlouhodobého pobytu v Singapuru (i pokud o něj teprve žádají před prvním vstupem do země) musí elektronicky žádat o povolení ke vstupu (resp. o to požádá zaměstnavatel), a to nejjednodušeji skrze ověřovací formulář ICA (Immigration and Checkpoints Authority) nejméně 3 dny a nejvíce 60 dní před plánovaným příletem. Podmínkou pro podání žádosti je být na příletu více než 14 dní po ukončení očkovacího schématu vakcínou uznávanou u Světové zdravotnické organizace (WHO). Při vstupu do Singapuru je třeba mít nainstalovanou aplikaci TraceTogether. Singapur též vyžaduje cestovní pojištění obsahující léčbu v případě nákazy COVID19.


VSTUP NA ÚZEMÍ SINGAPURU Z JINÝCH ZEMÍ NEŽ ČR a VACCINATED TRAVEL LANE

Singapur zavedl tzv. Vaccinated Travel Lane (VTL) schéma pro bezpečné cestování mezi Singapurem a konkrétními zeměmi.  Z těchto zemí je tedy možné (po splnění podmínek a po schválení singapurskými úřady) přicestovat do Singapuru z příslušné VTL země i za účelem krátkodobého pobytu.

Podmínkou využití VTL je prokázání se očkováním země zahrnuté do systému VTL (nebo předložení evropského očkovacího elektronického certifikátu) a rezervace takto speciálně označeného letu (které společnosti a odkud tyto lety poskytují naleznete na stránkách ICA). Dalším požadavkem je strávení alespoň 14 dnů bezprostředně před odletem v Singapuru či jedné z VTL zemí, není ani možné mezipřistání v zemi mimo VTL schémaPřed odletem je třeba absolvovat PCR test na COVID19, po příletu na letiště Changi je třeba již standardně absolvovat další PCR test. Do obdržení jeho negativního výsledku je třeba samoizolace, ale poté již není nutná karanténa.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Česká republika mezi vybranými zeměmi pro VTL není. Aktuální seznam zemí, pro které toto schéma platí, a bližší detaily ohledně celého procesu naleznete na stránkách ICA. Dle informace vlády Singapuru byl v prosinci 2021 pozastaven prodej nových letenek na VTL lety, a to až do odvolání.


OČKOVANÉ OSOBY

V současné době do Singapuru mohou přiletět pouze plně naočkované osoby (výjimkou jsou děti do 18 let a osoby disponující potvrzením, že nemohou být očkovány kvůli jiným obtížím). Aby byla osoba považována za plně naočkovanou musí (dle stránek ICA):

  1. být zaočkována vakcínou schválenou WHO a od ukončení schématu muselo uplynout alespoň 14 dní,
  2. disponovat dokumenten o zaočkování s následujícími údaji: jméno, datum narození/číslo pasu, země očkování, jméno vakcín/-y, data podání všech dávek. Dokument musí být v angličtině nebo být úředně přeložený do angličtiny.

ČR je momentálě zařazena do tzv. Kategorie III zemí (nepočítá se, pokud z ČR cestujete přes jinou zemi s tranzitem do 24h) s následujícími karanténními postupy po příjezdu (celý text v angličtině na stránkách ICA):

  1. Cestující se musí prokázat negativním antigenním nebo PCR testem na přítomnost COVID19 provedeným v akreditované laboratoři, a to nejpozději 48 před odletem. Test musí být v angličtině a obsahovat kromě data a výsledku testu i jméno cestujícího a datum narození a/nebo číslo pasu.
  2. Nehledě na proočkovanost cestujícího či jeho předchozí prodělání nemoci, tento dále nastoupí do 10-denní izolace (tzv. „SHN“) v místě svého bydliště (pro rezidenty v Singapuru) nebo v hotelu vybraném a zaplaceném cestujícím. Do SHN není možné využít veřejnou dopravu, musí se jednat o soukromé vozidlo (např. rodiny) či o komerční individuální dopravu (např. taxi či Grab). Upozorňujeme, že je třeba vybraného komerčního dopravce upozornit, že se jedná o dopravu do SHN, což může znamenat vyšší cenu či nutnost rezervovat zvláštní typ dopravy.
  3. 9. den karantény je nutné se podrobit výstupnímu PCR testu, který je zpoplatněný 125 SGD. Tuto částku je nutné zaplatit kartou online před příjezdem do Singapuru, aby bylo možné vydat finální povolení k příjezdu. Upozorňujeme, že je opět třeba využít individuální dopravu (viz předchozí bod). V momentě obdržení negativního výsledku (cca 24h) je možné opustit domácí karanténu, případně se domluvit s hotelem na času opuštění pokoje. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Aby se člověk vyhnul statusu neočkovaného pro pohyb po Singapuru (viz níže), je třeba předložit imigračnímu úředníkovi certifikát o očkování přeložený do angličtiny (např. evropský elektronický formát o očkování) a požádal jej o promítnutí do aplikace TraceTogether. Tento postup uzná očkovaný status na 30 dní. Pro delší uznání je třeba absolvovat kontrolu protilátek (postup viz níže).

Pro podmínky pohybu v Singapuru viz část článku Podmínky na místě


NEOČKOVANÉ TESTOVANÉ OSOBY

Takové osoby nemohou do Singapuru vstoupit, ledaže se jedná o děti do 18 let (viz výše), nebo by disponovaly lékařským potvrzením o tom, že nemohou být očkovány.


NEOČKOVANÉ OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Takové osoby nemohou do Singapuru vstoupit, ledaže se jedná o děti do 18 let (viz výše), nebo by disponovaly lékařským potvrzením o tom, že nemohou být očkovány.


DĚTI

Platí stejný postup jako výše pro očkované dospělé. Děti 0-11 let nemusí být při ani po vstupu naočkovány, Neočkované děti 12-18 let musí být naočkovány první dávkou nejpozději 1 měsíc od vstupu do Singapuru. Druhá dávka musí být podána nejpozději 2 měsíce od vstupu.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Neexistuje. Žádost o povolení vstupu vyřizuje zaměstnavatel. Více na stránkách ICA.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Při pohybu v Singapuru a vstupu do jakýchkoli vnitřních prostor je třeba mít nainstalovanou a zprovozněnou aplikaci TraceTogether. Do aplikace je nutné zaregistrovat svůj pas (či místní FIN číslo) a své telefonní číslo (místní či zahraniční). Pomocí QR kódu či Bluetooth snímače umístěného na vstupu do daného prostoru je uživatel povinen svůj vstup zaregistrovat a při opuštění prostoru stejným způsobem i odregistrovat.

Všude mimo svého vlastního bydliště je nutné zakrýt nos i ústa rouškou, a to i při pohybu venku! Výjimkami jsou náročnější sportovní aktivity (standardní chůze se mezi ně nepočítá) a konzumace pití či potravin.

Singapur zavedl zpřísněná opatření pro omezení sociálních kontaktů, včetně:

  • Limit 5lidí z jedné domácnosti u jednoho stolu v restauracích (limit 2 lidí v případě trhů s jídlem "hawker centers")
  • Setkávání lidí maximálně ve skupině 5 lidí
  • Návštěvy v domácnostech – maximálně 5 hostů denně
  • Práce z domova pro 50 % zaměstnanců

Kompletní informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví Singapuru.

Je zakázáno, aby neočkovaní navštěvovali restaurace, trhy s jídlem, obchodní centra, kavárny ani atrakce. Očkovaný je ten, který 1) absolvoval celé očkovací schéma vakcíny schválené WHO v Singapuru, nebo 2) nechal si cizozemské očkování uznat imigračním úředníkem při příletu (v současnosti je uznáván EU COVID PASS, tedy i jeho verze vydávaná v ČR), či 3) disponuje "potvrzením protilátek po očkování mimo Singapur". K obdržení tohoto potvrzení je třeba dostavit se do zdravotního centra/nemocnice, nechat si změřit protilátky proti COVID19 ("serology test") a ukázat dálkově ověřitelný certifikát o provedeném očkování mimo Singapur. Za tento úkon se běžně platí 80-130 SGD dle vybraného poskytovatele (seznam na stránkách Ministerstva zdravotnictví).


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Při obdržení pozitivního výsledku antigenního nebo PCR testu a v případě málo rizikových skupin (zejména lidé pod 69 let, bez dlouhodobých onemocnění a s žádnými či lehkými příznaky) je doporučená domácí izolace do negativního výsledku antigenního testu. V případě zhoršení stavu či těžších symptomů bude pacient převezen do karantény v nemocničním zařízení. Po 7 dnech je možné absolvovat PCR test. Pokud by ukázal nepřítomnost či jen malou virovou dávku, je možné se vrátit k denním činnostem, avšak se závazkem minimalizace sociálních kontaktů. Po 10 dnech je člověk považován za vyléčeného a izolace může skončit v každém případě.


TRANZIT

Za určitých podmínek je možné tranzitovat skrze Singapur, konkrétně letiště Changi. Více informací naleznete na stránkách letiště ChangiUPOZORNĚNÍ: Pozorně si přečtěte zmíněné webové stránky a následně se poraďte s Vaší leteckou společností, zda-li je možné tranzit v Singapuru realizovat.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Nouzová linka Velvyslanectví ČR v Singapuru: +65 9011 6411

E-mail na Velvyslanectví ČR v Singapuru: singapore@embassy.mzv.cz

Immigration & Checkpoints Authority (ICA) https://www.ica.gov.sg/

ICA web pro cestovatele: https://safetravel.ica.gov.sg/

Ministry of Manpower (MOM): https://www.mom.gov.sg/

Ministry of Health (MOH): https://www.moh.gov.sg/


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR:

Přehled podmínek návratu do České republiky na stránkách MZV.