česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Singapuru a návratu do ČR

Do Singapuru mohou v současnosti vstoupit pouze plně očkované osoby (definice viz níže v části "očkované osoby"), avšak za jakýmkoli účelem (tedy včetně turistického či obchodního).

VSTUP NA ÚZEMÍ SINGAPURU Z ČR

Pro krátkodobý pobyt do 90 dnů občan ČR nepotřebuje do Singapuru vízum.

Kompletní podmínky pro vstup do Singapuru naleznete na stránkách singapurské Immigration & Checkpoints Authority (ICA). Cestující musí zejména:

  1. být plně očkován proti covid 19 (2 dávky dvojdávkového schématu či 1 dávka jednodávkového, podrobnosti viz níže v části "očkované osoby") nebo mít negativní PCR/antigenní test (podrobnosti viz níže část "neočkované osoby")
  2. vyplnit elektronický registrační formulář ICA, a to nejdříve 3 dni před příletem (například tedy pro přílet 3. 12. je možné formulář nejdříve vyplnit dne 1. 12.).

OČKOVANÉ OSOBY

V současné době do Singapuru mohou přiletět bez PCR testu pouze plně naočkované osoby (výjimkou jsou děti do 12 let a osoby disponující potvrzením, že nemohou být očkovány kvůli jiným obtížím). Aby byla osoba považována za plně naočkovanou musí (dle stránek ICA):

  1. být zaočkována vakcínou schválenou WHO a od ukončení schématu (tedy 1 dávka jednodávkového či 2 dávky dvoudávkového schématu) muselo uplynout alespoň 14 dní (pozn.: posilující dávky nejsou vyžadovány)
  2. disponovat dokumentem o zaočkování (či elektronickou aplikací) s následujícími údaji: jméno, datum narození/číslo pasu, země očkování, jméno vakcín/-y, data podání všech dávek. Dokument musí být v angličtině nebo být úředně přeložený do angličtiny, nebo musí jít o certifikát elektronicky kompatibilní se singapurským systémem (např. certifkát ČR, EU, USA, ...)

Momentálně se nevyžaduje žádná posilující dávka. Pokud Váš pobyt přesahuje 30 dní, je možné, že bude nutné posilující dávka po Vás vyžadována.

Pokud vlastníte certifikát elektronicky kompatibilní s certifikátem singapurským (např. certifkát ČR, EU, USA, ...) můžete využít webový portál VPC, který provozuje ICA.

Pro podmínky pohybu v Singapuru viz část článku Podmínky na místě


NEOČKOVANÉ OSOBY

Pro přílety od 29. 8. 2022 je možné do Singapuru vstoupit i bez očkování proti COVID-19 dle výše uvedené definice. Nad rámec elektronického registračního formuláře ICA (viz výše) se cestující musí při příletu prokázat negativním PCR testem či antigenním testem provedeným v laboratoři (samotestovací sada nestačí). Dokument s výsledkem musí být v angličtině nebo být úředně přeložený do angličtiny, nebo musí jít o certifikát elektronicky kompatibilní se singapurským systémem (např. certifkát ČR, EU, USA, ...)

Výsledek testu je možné nahradit certifikátem o prodělání nemoci COVID-19 (případně certifikátem s pozitivním výsledkem testu) v době nejdéle 90 dní před příletem do Singapuru.

Je též nutné mít cestovní pojištění s krytím na onemocnění COVID-19.


NEOČKOVANÉ OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Osoby s prodělaným covidem musí být splňovat stejnou podmínku zaočkování jako plně zaočkovaní (tedy 1 dávka jednodávkového či 2 dávky dvoudávkového schématu a muselo uplynout od poslední dávky alespoň 14 dní), resp. neočkovaní (tedy přiletět s certifikátem negativního testu či certifikátem o prodělání COVID-19).

Osoby, které se nakazily COVID-19 před očkováním, se musejí nechat naočkovat alespoň jednou dávkou vakcíny schválené WHO nejméně 28 dní po stanovení diagnózy infekce COVID-19.


DĚTI

Děti 0-12 let nemusí být při ani po vstupu naočkovány.

Na děti 13 a výše let se vztahují standardní podmínky jako pro dospělé (viz výše).


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Je třeba vyplnit elektronický registrační formulář ICA, a to nejdříve 3 dni před příletem (například tedy pro přílet 3. 12. je možné formulář nejdříve vyplnit dne 1. 12.).


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Všechna omezení byla zrušena s výjimkou veřejné dopravy, v níž je stále nutné zakrýt nos i ústa rouškou (či respirátorem)! .

Kompletní informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví Singapuru.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Při obdržení pozitivního výsledku antigenního nebo PCR testu a v případě málo rizikových skupin (zejména lidé pod 69 let, bez dlouhodobých onemocnění a s žádnými či lehkými příznaky) je doporučená domácí izolace do negativního výsledku antigenního testu, minimálně však 72 hodin. V případě zhoršení stavu či těžších symptomů se doporučuje návštěva lékaře. Po 7 dnech je člověk považován za vyléčeného a izolace může skončit v každém případě, u neočkovaných jde o 14 dní.


TRANZIT

Tranzit je možné uskutečnit bez jakýchkoli omezení v tranzitním prostoru. Pokud je třeba z letiště vyjít, platí standardní podmínky pro vstup do země, viz výše.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Nouzová linka Velvyslanectví ČR v Singapuru: +65 9011 6411

E-mail na Velvyslanectví ČR v Singapuru: singapore@embassy.mzv.cz

Immigration & Checkpoints Authority (ICA) https://www.ica.gov.sg/

ICA web pro cestovatele: www.ica.gov.sg/enter-transit-depart/entering-singapore

Ministry of Health (MOH): https://www.moh.gov.sg/


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR:

Přehled podmínek návratu do České republiky na stránkách MZV.