česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Základní informace o Singapuru

Níže uvádíme nejzákladnější charakteristiku Singapuru jakožto turistické destinace či za účelem krátkodobého pobytu. Více informací je možné získat z otevřených zdrojů, jako například Wikipedia, či  na oficiálních stránkách pro turisty (v angličtině).

POZOR, KVŮLI PANDEMII COVID19 NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE NEMUSÍ 100% PLATIT. AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ VSTUPU NALEZNETE
V JINÉ SEKCI NAŠICH STRÁNEK.

Víza, režim vstupu, přihlašovací povinnost

Občané ČR mohou cestovat do Singapuru bez víza a zůstat v zemi po dobu 90 dnů, pokud není účelem cesty získání zaměstnání či výdělečná činnost na území Singapuru.

Při příjezdu se vyžaduje vyplnění imigrační karty (tzv. Disembarkation/Embarkation Card), jejíž polovina je odebrána při vstupu a druhá polovina při odjezdu ze země. Formulář obsahuje kromě běžných údajů o cestujícím také délku a místo pobytu v Singapuru. Jiná přihlašovací povinnost neexistuje. pro návštěvníky země je však povinné snímání otisku palců rukou, k němuž dochází v rámci pasové kontroly na hraničních přechodech.

Další oficiálně uváděnou podmínkou pro vstup do země je potvrzená zpáteční letenka ze země nebo letenka do dalšího místa pobytu v případě průjezdu zemí, případně platné povolení ke vstupu do země, do které osoba přes Singapur cestuje. Poslední podmínkou pro vstup je zajištění dostatečných finančních prostředků pro pobyt; jejich výše však není přesně stanovena.

Orgány pasové kontroly mohou vyžadovat potvrzenou zpáteční letenku nebo letenku do dalšího místa pobytu, případně platné povolení ke vstupu do země, do které osoba přes Singapur cestuje. Poslední podmínkou pro vstup je zajištění dostatečných finančních prostředků pro pobyt, jejichž výše však není přesně stanovena. Není vyloučena namátková kontrola dostatečného finančního zajištění pobytu v zemi. Je vhodné mít platební kartu na jméno cestujícího.

O případné prodloužení pobytu v zemi nad 90 dnů je nutno požádat úřad “Immigration and Checkpoints Authority” (adresa: 10 Kallang Road, Singapore 208718, http://www.ica.gov.sg , e-mail: ICA_FEEDBACK@ica.gov.sg). Podmínkou prodloužení víza nad 90 dní je garance singapurského občana nebo firmy se sídlem na území Singapuru, případně osoby s trvalým pobytem na území Singapuru. Obvyklá doba vyřízení takové žádosti je několik dnů.

Ženy v pokročilém stádiu těhotenství (6 měsíců a více), které chtějí navštívit Singapur v rámci bezvízového styku do 90 dnů (“Social Visit”), by se měly před cestou do země obrátit se žádostí o povolení ke vstupu do země na nejbližší zastupitelský úřad Singapuru nebo přímo na “Immigration and Checkpoints Authority” (viz výše).

Celní a devizové předpisy

Celní předpisy nedovolují dovoz drog a dalších omamných látek, žvýkaček, žvýkacího tabáku a imitací výrobků tabákového průmyslu, erotického zboží jakékoliv povahy, masných výrobků, zapalovačů napodobujících zbraně, cigaret (vyjma minimálního množství pro vlastní potřebu), alkoholu (pouze 1 l destilátu a 2 l vína/piva při pobytu delším jak 48 h), zbraní (včetně např. vystřelovacích nožů), petard, kopií publikací, videokazet, kompaktních disků a dalších výrobků podléhajících zákonům na ochranu duševního vlastnictví.

Pozor: Za držení a převážení drog se ukládají vysoké tresty. Trestem smrti se trestají osoby, u nichž se nalezne více než. 500 g hašíše nebo 15 g heroinu nebo úměrné množství jiných drog. Soud nemá možnost uložit trest mírnější! Cestujícím přivážejícím do země léky pro svou osobní potřebu, které lze získat v Singapuru pouze na zvláštní předpis (především prášky na spaní, antidepresiva a další stimulanty), se doporučuje mít při sobě potvrzení od svého lékaře, že daný lék je určen výhradně pro jejich osobní potřebu z důvodu jejich zdravotního stavu. Potvrzení by mělo být v anglickém jazyce. Může být problém do země dovézt dávku na více než 3 měsíce předepsané spotřeby.

Cestující do země nejsou limitování při dovozu a vývozu valut.

Karton cigaret přivezený z bezcelního obchodu na letišti odletu vám může být zdaněn.

Kompletní seznam zakázaného a kontrolovaného zboží je možno nalézt na stránkách singapurského celního úřadu či v přiložené brožuře (Signapore customs brochure (PDF, 3 MB), agnličtina, aktuální k 6/2020).

Zboží dovážené do země je zdaňováno 7 % sazbou GST (Goods and Services Tax). Dovoz zboží (suvenýry, dárky apod.) v hodnotě nad 300 SGD (cca 4500,- Kč) podléhá zaplacení uvedené daně. Platbu je možné provést kartou či hotovostí.

Specifika země, bezpečnostní situace

Singapur je pro cizince bezpečný. Je možno se bez problémů pohybovat po ulici ve dne i v noci, riziko přepadení nebo kapesní krádeže je menší než v ČR. Přesto se doporučuje bezpečnostní rizika nepodceňovat.

Singapur je znám svými zákazy a omezeními. Vysokými finančními pokutami mohou být trestány: odhazování odpadků i jiné znečišťování prostředí, kouření ve veřejných budovách, přecházení silnice na červenou nebo mimo přechod pro chodce, sexuální pohoršování včetně opalování se bez oděvu či pobyt v hotelovém pokoji bez oblečení s roztaženými závěsy, apod. V praxi se však drobné přestupky trestají jen zřídka.

Velmi přísně se trestá přechovávání a užívání drog. Důrazně proto nedoporučujeme pokoušet se přivézt si do Singapuru byť jen malé množství i lehkých drog pro osobní potřebu. Hrozí mnohaleté vězení, v horším případě i trest smrti.

Za vandalismus muže být udělen fyzický trest (bití holí).

Důležitá telefonní čísla

Ambulance / hasiči: 995

Policie: 999

Informace pro turisty: 1800 736 2000 (zdarma, pouze v rámci Singapuru)

Doprava po městě

Pro pohyb po městě je pro krátkodobého návštěvníka nejvhodnější použít taxíků, kterých je v Singapuru velké množství. Nástupní sazba se pohybuje přes 3 SGD a kilometrová sazba do 0,6 SGD, řidiči jsou korektní, automaticky zapínají taxametr, přijímají platbu kartou a doklad vydávají bez námitek. V Singapuru sice nefunguje aplikace Uber, ovšem je možné využít podobných aplikací, jako např. Grab.

Spolehlivá a moderní je i hromadná doprava (metro MRT a autobusy). Jízdné je odstupňované podle vzdálenosti a trochu vyšší, než např. v Praze. Proto doporučujeme si opatřit tzv. EZ-link card (levnější jízdné s možností dobíjet kredit), případně Tourist Pass (jízdné zdarma na 1-3 dni, také možnost vstupu zdarma na hlavní atrakce). Prodává se ve stanicích MRT i jinde (včetně online prostoru). Při vstupu a výstupu do/ze stanice nebo při nástupu či výstupu z autobusu se jen přiloží ke snímači a projetá částka se při výstupu z karty automaticky odečte. Před odjezdem ze Singapuru lze kartu vrátit a získat zpět nespotřebovaný kredit a vratnou zálohu. 

Téměř všechny dopravní prostředky jsou klimatizovány.

Podnebí a jazyk

Singapur se vyznačuje extrémně vlhkým a teplým rovníkovým počasím během celého roku. Teploty se pohybují v rozmezí 24 - 34 °C, relativní vlhkost v rozmezí 65 – 95 %. Srážky, většinou ve formě tropických lijáků, jsou téměř rovnoměrně rozloženy po celém roce a jejich úhrn je asi 5× vyšší než ve střední Evropě. Dva ze tří dnů jsou deštivé.

Podnebí

Singapur se vyznačuje vlhkým a teplým rovníkovým počasím během celého roku. Teploty se pohybují v rozmezí 24 - 34 °C, relativní vlhkost v rozmezí 65 - 95 %. Srážky, většinou ve formě tropických lijáků, jsou téměř rovnoměrně rozloženy po celém roce a jejich úhrn je asi 5× vyšší než ve střední Evropě. Dva ze tří dnů jsou deštivé. Většina vnitřních prostor veřejných budov, hotelů, restaurací a obchodů je klimatizována.

Jazyk

Základním komunikačním jazykem v Singapuru je angličtina, dalšími úředními jazyky jsou mandarinská (spisovná) čínština, malajština a tamilština. Anglicky mluví téměř všichni, úroveň znalosti a komunikační schopnosti je však do jisté míry úměrná úrovni vzdělání. I při dobré znalosti angličtiny můžete mít problémy s porozuměním místní výslovnosti zvané "singlish".

Peníze, voda a jídlo, elektřina

Singapurskou měnou je singapurský dolar ($, S$, SGD), který se dále dělí na centy. V oběhu jsou mince do hodnoty jednoho dolaru, od hodnoty 2 SGD se používají bankovky.

Peníze

Singapurskou měnou je singapurský dolar ($, S$, SGD), který se dále dělí na centy. V oběhu jsou mince do hodnoty jednoho dolaru, od hodnoty 2 SGD se používají bankovky. Výměna valut je možná ve většině bank a v dalších směnárnách, kterých je v Singapuru velký počet, jsou spolehlivé, nabízejí podobný kurz a mají otevřeno i večer. Kurs místní měny se pohybuje kolem 1,45 SGD / 1 USD (13 Kč / 1 SGD). Nejhorší kurz je na letišti a v hotelech. Banky a směnárny běžně přijímají americké a australské dolary, eura, malajsijské ringgity, indonéské rupie a další asijské směnitelné měny. Výměnu českých korun nelze očekávat. V naprosté většině obchodů (někdy i ve stáncích s jídlem) lze používat běžné platební karty, někdy však je nastavená minimální útrata. Kartami lze rovněž vybírat hotovost z bankomatů neboli "ATM".

Voda a jídlo (hygiena)

Voda z kohoutku je v Singapuru zdravotně nezávadná a bez problémů pitná. Běžně k dostání je také voda balená. Konzumace jídel v místních stáncích (tzv. "hawker's center" /venkovní/ nebo "food courts" /klimatizované/) je bezpečná. Podle úrovně hygienického zabezpečení jsou stánky viditelně označeny stupněm A (nejvyšší úroveň) až D. Strava v těchto levných zařízeních, kterých je v Singapuru mnoho, je příležitostí k seznámení s mnoha druhy orientálních kuchyní. Obecně platí, že hygienická úroveň stravovacích zařízení a prodeje potravin je plně srovnatelná s úrovní v EU.

Elektřina

Napětí v elektrické síti je v rozmezí 220 - 240 V / 50Hz, ovšem vzhledem k odlišnému typu elektrických zásuvek (britský typ) je pro zapojení českých spotřebičů třeba zakoupit levnou plastovou redukci nebo adaptér. 

Zdravotnictví

Zdravotní péče i první pomoc je v Singapuru poskytována vždy za finanční úhradu (vysoké částky). Mezi ČR a Singapurem neexistuje žádná dohoda o bezplatné zdravotní péči. V této souvislosti se doporučuje mezinárodní zdravotní pojištění. V ideálním případě by kromě obvyklé karty pojištěnce měl mít pojištěný při sobě i kopii uzavřené smlouvy (nejlépe v anglickém jazyce), na základě které bude patrno, co všechno v sobě pojistka zahrnuje. Některé nemocnice vyžadují před ošetřením zahraničních pacientů zálohu či písemnou garanci pojišťovny, že uhradí vynaložené náklady na léčbu pacienta. Nemocnice však ani tuto možnost nemusí akceptovat Proto je dobré mít s sebou mezinárodní platební kartu s dostatečným krytím.

Řadu léků je možno zakoupit i bez lékařského předpisu ve specializovaných lékárnách, některé pak i v supermarketech apod. Informaci o doporučených očkováních před cestou do regionu naleznete například na stránce Vakciny.cz. Do Singapuru není povinné žádné očkování, při příletu z oblastí s větším výskytem žluté zimnice je však vyžadováno potvrzneí o očkování.

Jediné vážnější riziko přenosných nemocí je horečka dengue, která se každoročně vyskytne v lokalizovaných ohniscích. Šíří se bodnutím komára Aedes, který je aktivní ve dne. Úřady proti šíření dengue značně úspěšně bojují plošným hubením komárů a jejich larev a likvidací jejich biotopů. Malárie se v Singapuru již dávno nevyskytuje.

Pro aktuální informace doporučujeme také navštívit internetové stránky Ministerstva zdravotnictví Singapuru.