česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obchodní příležitosti a ekonomické informace

Hlavním cílem obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví je napomáhat rozvoji vzájemných hospodářských vztahů mezi ČR a Singapurem s důrazem na podporu českého exportu a prezentaci ČR jako vhodného místa pro podnikání a investice.

V tomto úsilí postupuje obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví v úzké spolupráci se zahraničním zastoupením vládní agentury CzechTrade v Singapuru. Rozsah jimi poskytovaných bezplatných i placených služeb je dán Katalogem služeb Jednotné zahraniční sítě a Klientského centra.

 

Vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Singapuru:

Petr Manoušek

e-mail: commerce_singapore@mzv.cz

 

Vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade:

Ladislav Graner

e-mail: ladislav.graner@czechtrade.cz

další informace: www.czechtrade.sg

Singapur přijal rozpočet na r. 2022

thumb

Singapurský Parlament přijal rozpočet na rok 2022 po každoroční náročné debatě poslanců s rezortními ministry ohledně výdajové i příjmové stránky rozpočtu, priorit a jednotlivých položek. Hlavní priority přijatého rozpočtu jsou: post-pandemická… více ►

Singapur buduje digitální armádní síly

thumb

Čtvrtou složkou Singapurských armádních sil (SAF), po pozemním vojsku, námořnictvu a letectvu, bude digitální a zpravodajská služba, tzv. Digital and Intelligence Service (DIS). Dle ministra obrany toto opatření umožní SAF lépe trénovat a… více ►

Udržitelnost a zelená řešení – velké téma v Singapuru

thumb

V r. 2020 Singapur ohlásil strategii Green plan, díky jejímž 5 prioritám se do r. 2030 lépe připraví na důsledky globální změny klimatu a zlepší svou udržitelnost. Kromě vládní sféry se tato snaha o zapojování zelených řešení do všech sfér… více ►

Zdravotnický sektor v Singapuru

thumb

Populace Singapuru, stejně jako populace světa, stárne. Do r. 2035 se předpokládá, že asi 32 % z 5,6-milionové populace bude 65 a více let. V souvislosti s tím i s postupnou modernizací zdravotnictví a dřívější detekcí zhoubných chorob ve… více ►

Zřízení Česko-singapurského výboru při Hospodářské komoře ČR

thumb

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 uspořádala Česko-singapurská obchodní komora Společenský večer u příležitosti zřízení Česko-singapurského výboru při Hospodářské komoře ČR. více ►