česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Udržitelnost a zelená řešení – velké téma v Singapuru

V r. 2020 Singapur ohlásil strategii Green plan, díky jejímž 5 prioritám se do r. 2030 lépe připraví na důsledky globální změny klimatu a zlepší svou udržitelnost. Kromě vládní sféry se tato snaha o zapojování zelených řešení do všech sfér lidské činnosti dotýká i soukromého sektoru, který se čím dál tím více o ekologičnost produktů, služeb i investic zajímá. To ve výsledku znamená pro české firmy nutnost více se zaměřit na zdůrazňování tématu udržitelnosti při svých prezentacích, ale i příležitost ve formě obrovské poptávky po zelených řešeních či jejich výzkumu.

Globální změna klimatu je v posledních letech čím dál tím více v hledáčku mezinárodních organizací, vlád i soukromého sektoru. Singapur, jakožto ostrovní městský stát s průměrnou výškou terénu 15 metrů nad mořem, bije na poplach a obává se ohrožení jak z tání ledovců a zvyšující se hladiny oceánů, tak i obecně ze znečištění životního prostředí. I proto vláda v r. 2020 vyhlásila tzv. Green Plan, tedy 10-letý plán se zaměřením na udržitelnost a zelenou ekonomiku s pěti obecnými osami: 1. město v přírodě, 2. energetický reset, 3. zelená ekonomika, 4. odolná budoucnost, 5. udržitelný život.

Z pohledu českých subjektů se dají vidět příležitosti hlavně v osách 2, 3 a 4. V rámci energetického resetu má dojít ke zvětšení solárních kapacit státu na pětinásobek, dále se bude stát snažit o energetické úspory a „zezelenání“ až 80 % budov i o větší využívání elektromobility. Osa zelené ekonomiky se zase zaměřuje na podporu „zelených řešení“ ve firmách a souvisejícího výzkumu, ale i na „zelené financování“, kde chce být Singapur jedním z lídrů a investovat do startupů i větších společností s nápady, službami a produkty, jež by Singapur mohl využít. V neposlední řadě osa odolné budoucnosti má za cíl kromě přípravy na důsledky klimatické změny i snahu o rezilienci dodavatelských řetězců v potravinářství a snahu o produkci až 30 % spotřeby v místě, což si vyžádá inovativní projekty.

V návaznosti na to si udržitelnost vytkly jako cíl mnohé vládní instituce i soukromý sektor, který je přímo či nepřímo na výše uvedené plány navázán. Vybíráme několik příkladů z poslední doby:

  • - Státem vlastněný globální investiční fond Temasek dne 15. listopadu založil Asia Sustainable Foods Platform, jejímž cílem je podpořit zavádění udržitelných potravin a vybudovat ekosystém pro potravinářské technologie v celé Asii. Temasek spolu s vládní agenturou pro vědu, technologie a výzkum (A*STAR) zainvestují v příštích třech letech více než 30 milionů dolarů do inovačního centra pro potravinářské technologie, které má být dokončeno do konce r. 2022. Jedním z cílů je řešení problémů spojených s rozšiřováním výroby alternativních bílkovin, čímž se Temasek přihlásil k výše uvedené vizi do roku 2030 produkovat 30 % potravinové spotřeby Singapuru v místě. Centrum též poskytne své prostory pro svého prvního partnera, společnosti Next Gen Foods, která vyrábí maso na rostlinné bázi, přičemž dalším krokem je přístup k výrobním kapacitám - a k tomu slouží partnerství se společnostmi ADM a Cremer.
  • - Singapurský úřad pro civilní letectví (CAAS) ve spolupráci s leteckou společností Singapore Airlines (SIA) a fondem Temasek zahájí pilotní provoz udržitelného leteckého paliva v Singapuru. Dne 10. 11. 2021 byla vyhlášena výzva k podání nabídky, která vyzvala vybrané výrobce a dodavatele takových produktů k vypracování a realizaci plánů na dodávku na mezinárodní letiště Changi. Pilotní projekt bude zahájen v roce 2022 a očekává se, že bude trvat jeden rok. Generální ředitel CAAS k tomu poznamenal, že „udržitelnost bude klíčovou prioritou leteckého sektoru."
  • - Společnost PwC v Singapuru otevřela Asia-Pacific Centre for Sustainability Excellence (CSE), které bude sloužit klientům v asijsko-pacifickém regionu a bude mimo jiné podporovat projekty na snižování emisí a zvyšování kvalifikace v oblasti životního prostředí, sociální sféry a dobrého vládnutí. CSE má též sloužit k podpoře regionálních organizací v jejich úsilí o dekarbonizaci i v dalších oblastech jako jsou klimatická rizika, udržitelné financování a podávání zpráv o udržitelnosti. PwC rovněž spustila platformu Low Carbon Network pro singapurské organizace, které se snaží snižovat emise.
  • - Fond Temasek též každoročně pořádá akci Ecosperity, tedy platformu, kde se střetávají firemní experti s vládními institucemi, univerzitní sférou i neziskovým sektorem, aby diskutovali o názorech na udržitelný rozvoj a vzájemně si vyměňovali dobré zkušenosti. Jde o největší podobnou akci v Jihovýchodní Asii a je velmi hojně navštěvovaná vysoce postavenými osobami z vládního i nevládního sektoru.

Co to tedy znamená pro české firmy a další subjekty? V první řadě jde o nutnost zapojení faktoru ekologie a udržitelnosti do prezentací produktů a služeb v Singapuru, protože zájemci se čím dál tím víc o tuto oblast zajímají. Zadruhé jde o příležitost pro české subjekty, protože po „zelených řešeních“ je v současné době v Singapuru extrémní poptávka, ať již jde o vytváření plánů a studií, tak o konkrétní produkty a služby, potenciálně o jejich společný výzkum. A v neposlední řadě Singapur může skrze zelené financování pomoci projektům a nápadům, jež hledají investora.

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat p. Petra Manouška (petr_manousek@mzv.cz), ekonomického diplomata Velvyslanectví ČR v Singapuru, či p. Ladislava Granera (ladislav.graner@czechtrade.cz), ředitele místní kanceláře CzechTrade.

Autor článku: Petr Manoušek, ekonomický diplomat Velvyslanectví