česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas s biometrickými prvky

Osobní návštěvu je nutné dohodnout předem e-mailem. Žadatel je povinen se dostavit osobně k podání žádosti o cestovní pas s biometrickými údaji přímo na Velvyslanectví a následně i k převzetí vyhotoveného cestovního pasu (kromě občanů mladších 15 let a důvodů hodných zvláštního zřetele)Cestovní doklad se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky jsou vystavovány příslušnými úřady v ČR s platností na 10 let, osobám do 15 roků s platností na 5 let. Pas vydává Ministerstvo vnitra ČR ve lhůtě 120 dní od podání (ale většinou vydání a doručení trvá přibližně 2 měsíce).

Update článku k 15. 9. 2022: nové informace v případě neplatnosti předkládaných dokladů.

Náležitosti pro zletilé občany pro podání žádosti (pozor na platnost dokladů!):

 1. Doklad totožnosti:

  • - platný cestovní pas,
  • - platný občanský průkaz,
  • - platný průkaz poslance Parlamentu ČR;
 2. Doklad o jménu a příjmení, které má být uvedeno v pase:

  • - platný cestovní pas,
  • - platný občanský průkaz,
  • - český matriční doklad (např. rodný/oddací list);
 3. Doklad o státním občanství České republiky:

  • - platný cestovní pas,
  • - platný občanský průkaz,
  • - pokud žadatel nemá platný ani cestovní pas ani občanský průkaz, je třeba dodat platné osvědčení o státním občanství ČR, tedy takové, od jehož vydání neuplynulo více než 1 rok - informace o postupu vyřízení dokumentu najdete v jiné sekci našich stránek).
  • Důležitá informace k 15. 9. 2022: Vzhledem k uvolnění metodiky Ministerstva vnitra ČR se již NEVYŽADUJE platné (tedy maximálně 1 rok staré) osvědčení o státním občanství v případě, že občan má v držení neplatný pas s biometrickými prvky nebo občanský průkaz, pokud byl některý z těchto dokladů vydaný po 1. 1. 2014. Je též možné přijmout jeden z těchto propadlých dokladů vydaných do 31. 12. 2013 V KOMBINACI S osvědčením o státním občanství ČR vystaveným po 1. 1. 2014 (tedy již s uplynulou dobou platnosti)Stejně se postupuje u nezletilých občanů narozených po 1. 1. 2014, kteří předloží osvědčení o státním občanství ČR vystavené po 1. 1. 2014 (tedy již s uplynulou dobou platnosti). Upozorňujeme, že osvědčení o státním občanství bude stále vyžadováno v případech, kdy není jasné, zda-li občan nepozbyl v mezidobí české občanství.
 4. Doklad o rodném čísle:

  • - platný cestovní pas,
  • - platný občanský průkaz,
  • - rodný/oddací list,
  • - samostatný doklad o rodném čísle. (informace v jiné sekci našich stránek)
  • - Pokud žadatel nemá české rodné číslo je nutné, aby nejdříve požádal o jeho přidělení, popř. o jeho ověření (informace v jiné sekci našich stránek);
 5. 1 pasová fotografie ve formátu 5 x 5 cm

  • - bližší nároky zde: Příručka pro fotky na biometrický pas (PDF, 433 KB)

  • - Důležité upozornění: Elektronický pasový systém ČR má vysoké nároky na kvalitu fotografie, vysoce doporučujeme kvalitní foto od fotografa, nikoli z "fotobudky", kterou systém nemusí akceptovat!
 6. Správní poplatek

 7. Případně: doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj

  •  - je‑li důvodem pro vydání nového pasu změna některého ze zapsaných údajů (nejč. jde o oddací list v případě změny příjmení po uzavření manželství)

Důležité upozornění: Pokud si přejete převzít pas jinde, než na našem Velvyslanectví (např. na obecním úřadě v ČR nebo na jiném českém zastupitelském úřadu), je nutné o tomto informovat při podání žádosti!!!
 

 

Žádost pro nezletilé občany:

Náležitosti:

 • - Viz výše (doklad totožnosti a osvědčení o státním občanství nahrazuje rodný list pro prvožadatele)
 • Dále: rodný list dítěte a platný doklad totožnosti rodiče(cestovní pas nebo občanský průkaz jednoho z rodičů).
 • - nezletilí žadatelé starší 15 let k žádosti připojují písemný souhlas rodiče, resp. zákonného zástupce, s vydáním pasu. Tento souhlas může rodič/zákonný zástupce podepsat před konzulárním úředníkem přimo při podání žádosti. Pokud žádost o vydání cestovního pasu podává nezletilý žadatel starší 15 let v nepřítomnosti rodiče/zákonného zástupce, musí být jejich podpis na souhlasu notářsky ověřen.
 • Upozornění: Pokud nezletilá osoba nemá platný český cestovní pas nebo občanský průkaz bude nutné předložit platné osvědčení o st. občanství ČR od jehož vydání neuplynulo více než 1 rok (informace o vyřízení dokumentu naleznete na našich stránkách).

Podání činí:

 • - Za děti do 15 let může žádost podat jedině rodič/zákonný zástupce (např. pěstoun, atd.).

Předání vyhotoveného pasu:

 • - Vyhotovený cestovní pas může přebrat rodič/zákonný zástupce (tj. bez osobní přítomnosti dítěte, které o pas požádalo) či žadatel starší 15 let.