česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní průkaz

Jde o náhradní cestovní doklad ČR, vystavovaný Velvyslanectvím pro občany ČR v nouzových situacích - tj. v případě odcizení, poškození anebo ztráty původního platného cestovního dokladu. Doklad slouží k návratu ze Singapuru do České republiky. Lze jej vystavit s platností na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na 6 měsíců.

K vystavení cestovního průkazu je nutné předložit:

  1. Formulář Žádost o vydání náhradního cestovního průkazu (PDF, 974 KB);
  2. 2 fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm. Fotografie musí vyhovovat dokumentu Podmínky k průkazovým fotografiím (PDF, 154 KB);
  3. průkaz totožnosti (řidičský a občanský průkaz / fotokopie českých dokladů / v případech hodných zvláštního zřetele může Vaši totožnost ověřit i jiná osoba s platným cestovním pasem ČR);
  4. Prohlášení o nepozbytí státního občanství:
    1. - pro zletilé: Prohlášení - dospělí (PDF, 135 KB)
    2. - pro nezletilé: Prohlášení - nezletilí (PDF, 137 KB)
  5. oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení cestovního dokladu (DOC, 30 KB);
  6. správní poplatek (v hotovosti) - poplatek bude prominut, pokud žadatel doloží policejní zprávu/oznámení o ztrátě/odcizení původního cestovního pasu ČR;

Náhradní cestovní průkaz lze vyzvednout pouze osobně na Velvyslanectví ČR v Singapuru. 

Aby se zamezilo případnému zneužití ztraceného či odcizeného cestovního dokladu Velvyslanectví neprodleně informuje příslušné orgány ČR a požádá o zneplatnění dokladu. Prokazování se odcizeným nebo ztraceným pasem (t.j. pasem neplatným) je protiprávní.

přílohy

poplatky - fees 440 KB PDF (Acrobat dokument) 3.10.2022